فایل ورد بررسي و مقايسه انسان کامل از ديدگاه محي الدين ابن عربي وعرفان مسيحي و يهودي

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي و مقايسه انسان کامل از ديدگاه محي الدين ابن عربي وعرفان مسيحي و يهودي دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي و مقايسه انسان کامل از ديدگاه محي الدين ابن عربي وعرفان مسيحي و يهودي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي و مقايسه انسان کامل از ديدگاه محي الدين ابن عربي وعرفان مسيحي و يهودي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي و مقايسه انسان کامل از ديدگاه محي الدين ابن عربي وعرفان مسيحي و يهودي :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنگره بين المللي علوم انساني، مطالعات فرهنگي

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

تصور و تصویر انسان کامل از گذشتههای دور در ادیان و مکاتب فکری جهان وجود داشته است. در عرفان اسلامی عارفان صاحب نامی چون محیالدین ابن عربی، عزیزالدین نسفی، صدرالدین شیرازی و در دورهی معاصر مرتضی مطهری بهطور مفصل به این موضوع پرداختهاند. همچنین در کتاب مقدس و عرفان یهودی و مسیحی مباحث گستردهای راجع به سیمای انسان کامل وجایگاه او در سلسلهمراتب الوهیت و هستی وجود دارد. این نوشتار بر اساس مطالعات کتابخانهای ضمن نگاهی به سابقهی این مبحث در مکاتب و ادیان جهانی، مقایسهای میان سیمای انسان کامل از دیدگاه محیالدین ابن عربی به عنوان نخستین عارف مسلمانی که بهطور مستقل این مبحث را ترسیم کرده است و عرفان یهودی و مسیحی انجامشده است. در مقایسهی انجامگرفته مباحث متشابه و متفاوت در نوع نگرش وجود دارد

توضیحات بیشتر