فایل ورد بررسي و مقايسه داستان رفتن کيکاووس بر آسمان در شاهنامه فردوسي و دينکرد بر اساس فزون متنيت ژنت

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي و مقايسه داستان رفتن کيکاووس بر آسمان در شاهنامه فردوسي و دينکرد بر اساس فزون متنيت ژنت دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي و مقايسه داستان رفتن کيکاووس بر آسمان در شاهنامه فردوسي و دينکرد بر اساس فزون متنيت ژنت  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي و مقايسه داستان رفتن کيکاووس بر آسمان در شاهنامه فردوسي و دينکرد بر اساس فزون متنيت ژنت،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي و مقايسه داستان رفتن کيکاووس بر آسمان در شاهنامه فردوسي و دينکرد بر اساس فزون متنيت ژنت :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنگره بين المللي علوم انساني، مطالعات فرهنگي

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

داستان رفتن کا و وس بر آسمان در شاهنامه فردوسی و کتاب نهم دینکرد روایت شدهاست. فزونمتنی ت رویکردی است که به ارتباط پیشمتن و بیشمتن میپردازد. در انتقال یک متن به متن دیگر تغییراتی روی میدهد که گشتار نامیده میشوند. گشتارهای متعددی در روایت فردوسی اعمال شدهاستکه گ زارش دینکرد را به داستان نزدیکتر ساختهاست. تغییر نظام اعتقادی مخاطبان فردوسی نسبت به مخاطبان دینکرد، روایت داستان به عنوان بخشی از یک داستان اصلی و قابل باورکردن این داستان از مهمترین دلایلی است که سبب شدهاست تا روایت فردوسی دچار گشتارهای گوناگون شود.مهمترین گشتارهای اعمال شده در روایت فردوسی عبارتند از: گشتار انبساط، گشتار برش، گشتار دگرانگیزی. تحت تاثیر این تغییرات، این داستان در شاهنامه طولانی تر می شود.

توضیحات بیشتر