فایل ورد بررسي وحدت وجود در مثنوي معنوي

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي وحدت وجود در مثنوي معنوي دارای 25 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي وحدت وجود در مثنوي معنوي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي وحدت وجود در مثنوي معنوي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي وحدت وجود در مثنوي معنوي :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنگره بين المللي علوم انساني، مطالعات فرهنگي

تعداد صفحات :25

چکیده مقاله:

یکی از مباحث عمده و محوری در عرفان اسلامی بحث وحدت وجود و ریشههای آن در تصوف است که در باب آن محققان ایرانی و غربی نظرات متفاوتی ارایه دادهاند. بحث وحدت شهود هم از مباحث بسیار نزدیک به وحدت وجود است که گاه با وحدت وجود یکی شمرده شده است. همچنین بحث حلول و اتحاد که جنبه تفریطی وحدت وجود است در آثار و تعالیم بعض از صوفیهانعکاس یافته است. اما در شعر عرفانی پارسی آغازگر بحث وحدت وجود سنایی غزنوی و سپس عطار است و این سنت عرفانی دیرینه پس از این دو عارف بزرگ به مولوی میرسد و وی در تمثیلهای گوناگون خویش در مثنوی به تبیین و تشریح وحدتوجود میپردازد. وحدت وجود مولوی نه وحدت شهود است و نه حلول و اتحاد بلکه وحدت وجودی است که صوفیان پیش ازوتحت عنوان لیس فی الدار غیره دیار یاد کردهاند. در این پژوهش سعی شده است به نگرشهای وحدت وجودی مولوی در مثنوی نگاهی جامع افکنده شود و رورس اندیشه عرفانی او در باب این موضوع خاص مورد کنکاش و بررسی قرار گیرد

توضیحات بیشتر