فایل ورد بررسي وضعيت سرمايه اجتماعي دانش آموزان پايه دهم شهر تهران به منظور ارايه راهکارهاي کاربردي جهت تقويت آن

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي وضعيت سرمايه اجتماعي دانش آموزان پايه دهم شهر تهران به منظور ارايه راهکارهاي کاربردي جهت تقويت آن دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي وضعيت سرمايه اجتماعي دانش آموزان پايه دهم شهر تهران به منظور ارايه راهکارهاي کاربردي جهت تقويت آن  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي وضعيت سرمايه اجتماعي دانش آموزان پايه دهم شهر تهران به منظور ارايه راهکارهاي کاربردي جهت تقويت آن،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي وضعيت سرمايه اجتماعي دانش آموزان پايه دهم شهر تهران به منظور ارايه راهکارهاي کاربردي جهت تقويت آن :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنگره بين المللي علوم انساني، مطالعات فرهنگي

تعداد صفحات :18

چکیده مقاله:

هدف از مقاله حاضر بررسی وضعیت سرمایه اجتماعی در دانش آموزان است. جامعه پژوهش کلیه دانش آموزان پایه دهم شهر تهران هستند، از این جامعه نمونه ای به حجم 897 دانش آموز بصورت تصادفی طبقه ای انتخاب شد. روش پژوهش توصیفی و ازنوع مطالعات ارزیابی است. ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته 87 سوالی است و جهت تحلیل داده ها از روش های ارزیابی میانگین و آزمون فریدمن استفاده شد. نتایج بیانگر آنند که:o وضعیت متغیر سرمایه اجتماعی، ابعاد و شاخص های آن در گروه های کل دانش آموزان،دانش آموزان پسر و دختر متفاوت است.o اولویت بندی متغیر سرمایه اجتماعی، ابعاد و شاخص های آن در گروه های کل دانش آموزان،دانش آموزان پسر و دختر متفاوت است.

توضیحات بیشتر