فایل ورد بررسي ونقدآراءدکترغلامحسين شکوهي وفيلسوفان تعليم وتربيت

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي ونقدآراءدکترغلامحسين شکوهي وفيلسوفان تعليم وتربيت دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي ونقدآراءدکترغلامحسين شکوهي وفيلسوفان تعليم وتربيت  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي ونقدآراءدکترغلامحسين شکوهي وفيلسوفان تعليم وتربيت،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي ونقدآراءدکترغلامحسين شکوهي وفيلسوفان تعليم وتربيت :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنگره بين المللي علوم انساني، مطالعات فرهنگي

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

هدف ازنگارش این مقاله بررسی ونقدآرای دانشمندان بزرگ تعلیم وتربیت،ویژگیهای ساختاری ونمونههای تطورنظریات آنهادراین زمینه است که تعلیم وتربیت آدمی راامریپیچیده،پردامنهووقت گیرمیدانند.دراین پژوهش،ضمن پرداختن به اهمیت توجه به مولفههای تعلیم وتربیت بااستفاده ازروش تحلیل محتوابه نقدآرای دکترغلامحسین شکوهی،دکترمحمدهوشیارو علی شریعتمداری درخصوص تعلیم وتربیت پرداخته شده است. نتیجه پژوهش حاکی ازآن است که تعلیم وتربیت ازیک نظریه تربیتی منسجم ومنظم بهرهمندنیست ومامحروم ازنظریهای هستیم که درآن علاوه برمسایل مربوط به هستی،دانش وارزش درچارچوب مشخصی تنظیم شده باشند و نظریه پردازان به مسایلی چون جهان بینی وایدیولوژی،موقعیت علم وتکنولوژی وسمت سوی حرکت آنهاونیزنیازهای فردوجامعه چنان که باید نپرداخته اند. این که چه موضوعاتی ارزش اندیشیدندارددراینجاموردنظرنیست. ولی،قطعاتعلیم وتربیت درشماراین موضوعات است؛زیراآدمیت آدمیزادمنوط به آن ورستگاری وی درگروآن است.

توضیحات بیشتر