فایل ورد بررسي هژمونيک فضاي مجازي و تاثير آن در اسلام هراسي

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي هژمونيک فضاي مجازي و تاثير آن در اسلام هراسي دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي هژمونيک فضاي مجازي و تاثير آن در اسلام هراسي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي هژمونيک فضاي مجازي و تاثير آن در اسلام هراسي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي هژمونيک فضاي مجازي و تاثير آن در اسلام هراسي :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنگره بين المللي علوم انساني، مطالعات فرهنگي

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

تحقیقات اخیر نشان دادهاند که ایجاد، شدت و میزان حملات اسلامهراسانه در کوتاهمدت، با وقوع یک یا مجموعهای از حوادث درارتباط هستند. محققان به طور ویژه حوادث تروریستی را به عنوان یکی از مهمترین عوامل ایجاد شکلگیری احساسات اسلام هراسانه و وقوع تنش و ایجاد فضای مناسب برای گسترش عقاید خصومتآمیز و شکلگیری سلسلهای از اقدامات خشونتبار قلمدادمیکنند. این اقدامات، نسبت به گروههایی صورت میگیرند که در ظاهر عقاید مشابهی با تروریستها دارند. با وجود آنکه نشانههایی از اسلامهراسی از همان آغازین روزهای تولد اینترنت دیده شده، اما این موضوع بهتازگی به عنوان یکمشکل اجتماعی که نیاز به بررسی دارد، شناخته شده است. پرداختن به یکی از پدیدههای عصر پست مدرن،یعنی مرزهای مجازی و سایبرنتیک است که با توسعهی فناوری اطلاعات و ارتباطات ، مفهوم پیدا کرده است.این مقاله،با رویکردی توصیفی-تحلیلی به مسیلهی فوق توجه کرده و به این نتیجه رسیده است که فناوریاطلاعات و ارتباطات مخصوصا فضای مجازی در پیشبرد اهداف اسلام هراسانه بسیار موفق بوده است.به نظر میرسد صیانت از هویتها،مهمترین بعد کارکردی مرز در عصر جهانی شدن است.پس از حملات تروریستی در فرانسه، رهبر معظم انقلاب در نخستیننامه خود به جوانان غربی، بر لزوم شناخت مستقیم و بیواسطه از دین اسلام تاکید کرده و از آنان خواستند که اجازه ندهند مقامات کشورهای غربی، تروریستهای تحت استخدام خود را به عنوان نمایندگان اسلام به آنان معرفی کرده، به این بهانه، بر آتش اسلامهراسی بدمند. در این مقاله، قصد داریم با بررسی دو حادثه تروریستیصورتگرفته در اروپا و آمریکا، نشان دهیم همان طور که رهبر معظم انقلاب بیان کردند، میان این گونه حملات و ایجاد اسلامهراسی، نوعی همبستگی وجود دارد. تمرکز اصلی مقاله حاضر، بر نشاندادن همبستگی میان وقوع حملات تروریستی و ایجاد اسلامهراسی در فضای مجازی است.

توضیحات بیشتر