فایل ورد برنامه ريزي فرهنگي و پيامدهاي جهاني شدن ؛ چالش ها و آسيبها

لینک دانلود

 فایل ورد برنامه ريزي فرهنگي و پيامدهاي جهاني شدن ؛ چالش ها و آسيبها دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد برنامه ريزي فرهنگي و پيامدهاي جهاني شدن ؛ چالش ها و آسيبها  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد برنامه ريزي فرهنگي و پيامدهاي جهاني شدن ؛ چالش ها و آسيبها،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد برنامه ريزي فرهنگي و پيامدهاي جهاني شدن ؛ چالش ها و آسيبها :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنگره بين المللي علوم انساني، مطالعات فرهنگي

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

هر جامعهای برای رشد و توسعه به برنامه ریزی نیاز دارد. در این میان توسعه و گسترش فرهنگ به عنوان شرط کافی و لازم تمدن آفرینی ، از این قاعده م ستثتی نی ست. اما برنامه ریزی و اجرا در حوزهای پر ابهامی همچون فرهنگ، کاری ب سیار د شوار و نیازمند ظرافت های خاصی می باشد. روند پرشتاب جهانی شدن و پیامدهای مثبت و منفی آن چه در سطح فردی و چه در سط ح کلانتر، در سطح اجتماع نیز بر دشواری و حساسیت کار میافزاید. در این میان دو رویکرد موافق و مخالف نسبت به این جریان وجود دارد. موافقان، جهانی شدن را فرصتی برای معرفی ارزشهای متعالی و فرهنگهای بومی در سطح جهان میدانند. همچنین بر تاثیر این فرایند بر تبادل و اشاعه علم و تکنولوژی تاکید میکنند. اما مخالفان پیوستن به این جریان، بر تاثیرات منفی جهانی شدن در استحاله و از میان رفتن فرهنگ های بومی و محلی و در نهایت تضعیف هویت ملی، تاکید دارند. در این مقاله سعی شده در مجالی کوتاه، با معرفی فرهنگ و برنامه ریزی فرهنگی ، به برر سی چالش های نا شی از جهانی شدن و فر صت های ی که در اختیار برنامه ریزان قرار میدهد، پرداخته شود.

توضیحات بیشتر