فایل ورد تاثير طراحي فضاي پارکها در پيشگيري از جرايم مطالعه موردي: منطقه تهرانسر تهران

لینک دانلود

 فایل ورد تاثير طراحي فضاي پارکها در پيشگيري از جرايم مطالعه موردي: منطقه تهرانسر تهران دارای 37 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد تاثير طراحي فضاي پارکها در پيشگيري از جرايم مطالعه موردي: منطقه تهرانسر تهران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد تاثير طراحي فضاي پارکها در پيشگيري از جرايم مطالعه موردي: منطقه تهرانسر تهران،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد تاثير طراحي فضاي پارکها در پيشگيري از جرايم مطالعه موردي: منطقه تهرانسر تهران :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنگره بين المللي علوم انساني، مطالعات فرهنگي

تعداد صفحات :37

چکیده مقاله:

همانگونه که درباره بیماریها بهداشت کمهزینهتر و مقدم بر درمان است درباره جرایم نیز پیشگیری مقدم، مطمینتر، نتیجهبخشتر وکمهزینهتر از مبارزه با آن است. این مقاله بر این عقیده استوار است که با کاربری و طراحی درست محیط علاوه بر کاهش فرصتهای مجرمانه میتوان بر کیفیت زندگی نیز افزود.در این مقاله ابتدا از بین فضاهای شهری، فضاهایی از پارک که در برابر وقوع جرم آسیبپذیر هستند )فضاهای ناامن( شناخته شده و سپس اصول ایمنسازی آنها ارایه شده است. به همین منظور با توجه به موضع پژوهش یک محدوده )محدوده تهرانسر واقع در شهر تهران( را انتخاب کرده و تلاش شده است تا با تکیه بر مبانی نظری راهبردهای کاربردی برای پیشگیری از جرم در این فضا توضیح داده میشود

توضیحات بیشتر