فایل ورد تاثير همزمان FDI و نرخ شهرنسيني بر رشد اقتصادي: رهيافت گشتاورهاي تعميم يافته GMM

لینک دانلود

 فایل ورد تاثير همزمان FDI و نرخ شهرنسيني بر رشد اقتصادي: رهيافت گشتاورهاي تعميم يافته GMM دارای 21 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد تاثير همزمان FDI و نرخ شهرنسيني بر رشد اقتصادي: رهيافت گشتاورهاي تعميم يافته GMM  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد تاثير همزمان FDI و نرخ شهرنسيني بر رشد اقتصادي: رهيافت گشتاورهاي تعميم يافته GMM،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد تاثير همزمان FDI و نرخ شهرنسيني بر رشد اقتصادي: رهيافت گشتاورهاي تعميم يافته GMM :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنگره بين المللي علوم انساني، مطالعات فرهنگي

تعداد صفحات :21

چکیده مقاله:

رسیدن به رشد اقتصادی و تولید انبوه، باتوجه به نیازهای جامعه و استفاده بهینه از امکانات و سرمایه جامعه، هدف اصلی هر برنامه توسعه است . شهرنشینی یکی از مهمترین پدیده های عصر حاضر است که یکی از عوامل مهم اثر گذار بر رشدد اقتصادی است شهرنشینی ارتباط بین جمعیت، اشتغال، مهاجرت، ساخت کالبدی و محیط انسان ساخت می باشد، که توسعه آن در هر زمان وفضای جغرافیایی تحت تاثیر شرایط ملی و بینالمللی است . امروزه تاثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بدر رشدد اقتصادی به صورت تیوری و تجربی به اثبات رسیده است مطالعه حاضر به بررسی تاثیر همزمان پدیده شهرنشینی و سدرمایهگذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب در حالتوسعه طی دوره زمانی 2002-2013 و با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم - یافته ) GMM ( پرداخته است نتایج نشان داد که شهرنشینی، سرمایهگذاری مستییم خارجی ، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلیو شاخص توسعه انسانی، تاثیر مثبت بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب داشتهاند همچنین اثر اندازه دولت و تجارت خارجی بر رشد اقتصادی منفی بوده است

توضیحات بیشتر