فایل ورد تبيين شاخصهاومولفه هاي فرهنگي اقتصادمقاومتي

لینک دانلود

 فایل ورد تبيين شاخصهاومولفه هاي فرهنگي اقتصادمقاومتي دارای 25 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد تبيين شاخصهاومولفه هاي فرهنگي اقتصادمقاومتي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد تبيين شاخصهاومولفه هاي فرهنگي اقتصادمقاومتي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد تبيين شاخصهاومولفه هاي فرهنگي اقتصادمقاومتي :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنگره بين المللي علوم انساني، مطالعات فرهنگي

تعداد صفحات :25

چکیده مقاله:

یکی ازمهمترین و اساسی ترین ارکان یک جامعه اقتصادومسایل پیرامون آن است اقتصادی که نشات گرفته ازجمعیت فرهنگ منابع و سایرارکان پیدا و پنهان جامعه است دراین میان یکی ازعواملی که اقتصادتحت تاثیر آن تغییر می کند مسایل فرهنگی و زیرساختهای فرهنگی دراین حوزه است به عبارت دیگر برای تغییر وبهبود یک اقتصادو نهایتا بهبود مسیرحرکتی یک جامعه باید که باشکل گیری جمهوری اسلامی ایران و ازابتدای این دوران شاهد فشارهای مختلف ازجمله فشارهای اقتصادی جریان استکباربرعلیه خود بوده ایم که البته دراین دهه به میزان این فشاروتحریم ها افزوده شده است رهبرفرزانه جمهوری اسلامی ایران ازهمان ابتدا احساس خطر نموده و درزمینه اقتصادکه بیشترین فشار دراین زمینه بوده و راهکارهای مناسبی را طی سالهای 1387تا 1396 طراحی و ارایه نموده اند و چندین سال را نیز به نام اقتصادمقاومتی با رویکرد های متفاوت معرفی نموده اند لذا ازانجایی که فرهنگ یکی ازمولفه های مهم و اساسی د راقتصادهرکشوری میباشد حال مسیله اینجاست که جایگاه و نقش فرهنگ دراقتصادمقاومتی چگونه است شاخصها ومولفه های فرهنگی موثر درتحقق اقتصادمقاومتی کدام است چه آسیب ها وراهکارها و اهداف فرهنگی درمورد اقتصادمقاومتی وجود دارد هدف ما دراین پژوهش شناسایی جایگاه اصلی فرهنگ درنظام اقتصادمقاومتی و تبیین مولفههای فرهنگی آن می باشد که برای دستیابی به این مسیله ازروش توصیفی و تحلیل محتوایی کیفی استفاده می نماییم و درنهایت به این نتیجه می رسیم که فرهنگ عامل زیربنایی ایجادواستمراراقتصادمقاومتی درهرکشوری میب اشد یعنی به واسطه راهکارهای فرهنگی و فرهنگس ازی درهرجامعه میتوان به بهترین وجه اقتصادمقاومتی رابصورت فعال و پویا پایه ریزی کرد و ازآن نتایج خوبی بدست آورد

توضیحات بیشتر