فایل ورد تحليل روند تغييرات غيرعادي وجوه نقد با تکيه بر عوامل موثر در تغييرات سطح وجوه نقد در سود شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

لینک دانلود

 فایل ورد تحليل روند تغييرات غيرعادي وجوه نقد با تکيه بر عوامل موثر در تغييرات سطح وجوه نقد در سود شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد تحليل روند تغييرات غيرعادي وجوه نقد با تکيه بر عوامل موثر در تغييرات سطح وجوه نقد در سود شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد تحليل روند تغييرات غيرعادي وجوه نقد با تکيه بر عوامل موثر در تغييرات سطح وجوه نقد در سود شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد تحليل روند تغييرات غيرعادي وجوه نقد با تکيه بر عوامل موثر در تغييرات سطح وجوه نقد در سود شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنگره بين المللي علوم انساني، مطالعات فرهنگي

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر، به تحلیل روند تغییرات غیرعادی وجوه نقد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد . از آنجایی که وجوه نقد از جمله مهمترین دارایی های شرکت است که مدیریت صحیح آن و بررسی روند تغییرات آن در تغییرات غیرعادی، میتواند نقش مهمی در موفقیت عملیات واحدهای تجاری داشته باشد. بنابراین با تبیین سه فرضیه اصلی و تصریح مدل های پژوهش، جمعآوری اطلاعات و دادههای مالی158شرکت از صنایع مختلف، طی قلمرو زمانی1385 الی1394، به بررسی و آزمون فرضیههای پژوهش پرداخته شد. نتایج کلی پژوهش نشان دهنده معناداری اثرگذاری تغییرات غیرعادی وجوه نقد (مثبت ویا منفی ) است .این موضوع با تاکید بیشتر تغییرات منفی غیرعادی وجوه نقد همراه است که توجه بیشتر و برنامهریزی بهتر مدیران را خواستار است.

توضیحات بیشتر