فایل ورد تحليل ساختاروعناصرداستان گنبدسياه درهفت پيکرنظامي

لینک دانلود

 فایل ورد تحليل ساختاروعناصرداستان گنبدسياه درهفت پيکرنظامي دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد تحليل ساختاروعناصرداستان گنبدسياه درهفت پيکرنظامي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد تحليل ساختاروعناصرداستان گنبدسياه درهفت پيکرنظامي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد تحليل ساختاروعناصرداستان گنبدسياه درهفت پيکرنظامي :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنگره بين المللي علوم انساني، مطالعات فرهنگي

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

هفت پیکرنظامی یکی ازمتون جذاب کلاسیک فارسی است ،ودراین مقاله کوشش شده است با شیوه ای تحلیلی قواعدحاکم برساختار داستان نخست هفت گنبد )شاهزاده سیاه پوش (بررسی گردد.برای تحقق این هدف ابتدابه بیان ویژگی های زبان داستانی نظامی وسپس به معرفی مختصرهفت پیکروشخصیت بهرام پرداخته شده است. وبراین اساسنظامی در اشعارش ازسنت قصه درقصه گفتن بهره می برد وبرای تازگی بخشیدن به داستان خویش ،ازشگردصحنه پردازی های پویا،توصیفات بیرونی شگفت انگیزوگره افکنی های متعدد درپیرنگ استفاده کرده است. شاید یکی ازجذاب ترینداستان هاازمجموعه داستان هایی که دختران قصه گوبرای بهرام نقل می کنند داستان شاهزاده سیاه پوش باشد،ابهامی که دراین مقاله مطرح شده به دلیل سیاه پوشیدن کنیزک قصه گودرداستان است درصورتی که طبق گفته ی اوتنها مردان آن شهرپس ازورودبه آن سرزمین ماورایی به دلیل اتفاقاتی که برایشان اتفاق می افتد سیاه پوش می شوند

توضیحات بیشتر