فایل ورد تحليل فلسفه تعليم و تربيت

لینک دانلود

 فایل ورد تحليل فلسفه تعليم و تربيت دارای 48 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد تحليل فلسفه تعليم و تربيت  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد تحليل فلسفه تعليم و تربيت،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد تحليل فلسفه تعليم و تربيت :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنگره بين المللي علوم انساني، مطالعات فرهنگي

تعداد صفحات :48

چکیده مقاله:

هدف کلی از انجام پژوهش حاضر، با بکارگیری روش تحلیل محتوای کیفی به واکاوی متون و پژوهش های فلسفه و شناخت هستی با شیوه های درست اندیشیدن است. فلسفه، روش درست اندیشیدن، راه خردمندانه زیست، و کوشش برای شناخت هستی است. ما با انواع فراوانی از فلسفه، از جمله فلسفهدین، فلسفه هنر، فلسفه علمف فلسفه علوم گوناگون و فلسفه تربیت روبهرو هستیم. همین فلسفه تربیت است که موضوع این مقاله است و بر آن است که دریافتهای سنتی از فلسفه، پاسخگویی کافی به واقعیتهای زندگی روانی – تربیتی مردم در عصر حاضر را ندارد. این مقاله بر آن است که ما نیازمندتفکر روشمند فلسفی و اندیشه درست در تعلیم و تربیت و راه و رسم زندگی انسانی هستیم و میتوانیم آن را به همه، حتی به کودکان و نوجوانان دانش آموز، بیاموزیم مشروط بر آن که موضوع مناسب، روش مناسب، زبان و ابزار مناسب، و موقعیت مناسب را برای این آموزشها بشناسیم و به کار گیریم هدف مقاله آن است که بتواند زمینه بهتری برای پاسخگویی به اساسیترین ضرورتهای زندگی روانی-تربیتی مخاطبان تعلیم و تربیت در ایران را که به نظر ما آموزش جامع و کامل همگانی، تربیت هویت و شخصیت، آموزش درست اندیشیدن، و آموزش مهارتهای زندگی است، فراهم آورد

توضیحات بیشتر