فایل ورد تحليل محتواي کتاب رياضي پايه ي ششم ابتدايي با تاکيد بر روش حل مساله

لینک دانلود

 فایل ورد تحليل محتواي کتاب رياضي پايه ي ششم ابتدايي با تاکيد بر روش حل مساله دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد تحليل محتواي کتاب رياضي پايه ي ششم ابتدايي با تاکيد بر روش حل مساله  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد تحليل محتواي کتاب رياضي پايه ي ششم ابتدايي با تاکيد بر روش حل مساله،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد تحليل محتواي کتاب رياضي پايه ي ششم ابتدايي با تاکيد بر روش حل مساله :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنگره بين المللي علوم انساني، مطالعات فرهنگي

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

هدف از این پژوهش تحلیل محتوای کتاب ریاضی پایه ششم ابتدایی، با تاکید بر روش حل مسیله، به روش توصیفی از نوع تحلیل محتوا انجام گرفت. مولفه های رویکرد حل مسیله(طرح مسیله، گردآوری اطلاعات، فرضیه سازی، آزمون فرضیه ها و استنتاج)بوده است. بدین ترتیب در این پژوهش، کتاب ریاضی پایه ششم ابتدایی به عنوان مهم ترین منبع آموزشی مورد تحلیل قرار گرفت تا مشخص شود که به چه میزان به رویکرد حل مسیله توجه شده است. جهت گردآوری اطلاعات در پژوهش از چک لیست که برگرفته از مولفه های حل مسیله بوده استفاده شد. تحلیل کیفی و واحد تحلیل نیز صفحات کتاب (متن، پرسش ها، تمرین ها و تصاویر) که در مجموع 144 صفحه از کتاب ریاضی را شامل شد. کل کتاب درسی ریاضی تالیف سال 1396-1395 به عنوان نمونه آماری انتخاب گردید. نتایج حاصل از تحلیل محتوای بعمل آمده نشان داد که محتوای کتاب ریاضی، توزیع مناسبی از حیث مولفه های حل مسیله نداشته است، همچنین در بین مولفه های حل مسیله، گردآوری اطلاعات با 104 فراوانی و 28 ، %از نظم محتوایی مناسب تری نسبت به سایر شاخص های حل مسیله برخوردار بوده است.

توضیحات بیشتر