فایل ورد تحليل محتواي کتاب علوم تجربي پايه سوم ابتدايي چاپ (1396 ) به تکنيک ويليام رومي

لینک دانلود

 فایل ورد تحليل محتواي کتاب علوم تجربي پايه سوم ابتدايي چاپ (1396 ) به تکنيک ويليام رومي دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد تحليل محتواي کتاب علوم تجربي پايه سوم ابتدايي چاپ (1396 ) به تکنيک ويليام رومي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد تحليل محتواي کتاب علوم تجربي پايه سوم ابتدايي چاپ (1396 ) به تکنيک ويليام رومي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد تحليل محتواي کتاب علوم تجربي پايه سوم ابتدايي چاپ (1396 ) به تکنيک ويليام رومي :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنگره بين المللي علوم انساني، مطالعات فرهنگي

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف بررسی و تحلیل محتوای کتاب علوم سوم ابتدایی ( متن، پرسشها و تصاویر) از منظر فعال و غیر فعال بودن بر اساس روش ویلیام رومی انجام شده است . یافته های پژوهش با روش کتابخانه ای جمع آوری شده است . جامعه آماری پژوهش ، کتاب علوم سوم ابتدایی سال 1396 و نمونه 70 صفحه از این کتاب است . نتایج به طور کلی نشان داده اند که تدوین و تالیف کتابهای درسی باید به شیوه ای سازماندهی شود که به جای انتقال دانش و معلومات به ذهن دانش آموزان آنها را در جریان یادگیری فعال کند . یافته های تحقیق نمایان ساخت که ضریب درگیری متن (1/43 (است که نشان میدهد متن کتاب علوم تجربی سوم ابتدایی از ضریب درگیری مطلوبی برخوردار می باشد که نشانگر ارایه فعال محتوا و درگیری دانش آموزان با فرایند یادگیری و تفکر میباشد همچنین ضریب درگیری تصاویر نیز(1/33 (تعیین شد که نشان داد تصاویر کتاب ، دانش آموز را در یادگیری به طور کامل درگیر می نماید و در بخش تحلیل پرسشها نیز ضریب درگیری (1/42(به دست آمد که نشان میدهد پرسشهای مطرح شده در کتاب از انواع پرسشهای فعال است و با روش ارایه فعال در یادگیری هماهنگ میباشد .

توضیحات بیشتر