فایل ورد تحليل محتواي کتاب فارسي پايه ششم ابتدايي از نظر بر خورداري ازمولفه هاي هويت ملي

لینک دانلود

 فایل ورد تحليل محتواي کتاب فارسي پايه ششم ابتدايي از نظر بر خورداري ازمولفه هاي هويت ملي دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد تحليل محتواي کتاب فارسي پايه ششم ابتدايي از نظر بر خورداري ازمولفه هاي هويت ملي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد تحليل محتواي کتاب فارسي پايه ششم ابتدايي از نظر بر خورداري ازمولفه هاي هويت ملي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد تحليل محتواي کتاب فارسي پايه ششم ابتدايي از نظر بر خورداري ازمولفه هاي هويت ملي :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنگره بين المللي علوم انساني، مطالعات فرهنگي

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف تحلیل محتوای برنامه های درسی فارسی)خوانداری( پایه ششم دوره دوم ابتدایی، از نظ برخورداری از مولفه های هویت ملی، به روش توصیفی ازنوع تحلیل محتوا انجام گرفت. مولفه های پژوهش شامل؛ هویت تاریخی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و جغرافیایی بوده است. بدین ترتیب در این پژوهش کتاب فارسی پایه ششم ابتدایی به عنوان مهم ترین منبع آموزشی مورد تحلیل قرارگرفت تا مشخص شود که تا چه حد در راستای مولفه های هویت ملی حرکت کرده است. برای گردآوری اطلاعات از چک لیست محقق ساخته متناسب با شاخص های هویت ملی استفاده شد. واحد تحلیل نیز صفحات کتاب )متن، پرسش ها، تمرین ها و تصاویر( بوده که در مجموع 821 صفحه از کتاب فارسی پایه ششم را شامل می شود. همچنین کل کتاب فارسی تالیف سال1395-96بعنوان نمونه آماریانتخاب شد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که در بین مولفه های مورد پژوهش، بعد فرهنگی هویت ملی)سنت ها، شیوه های زندگی، سمبل ها و نمادها، پوشش، هنرهای ملی و بومی، اسطوره ها، ارزش گذاری به فرهنگ قومی، ملی و دینی( با 47 فراوانی و %35/6 در کتاب فارسی خوانداری، از نظم محتوایی بیشتری نسبت به سایر ابعاد هویت ملی برخوردار است.

توضیحات بیشتر