فایل ورد تعيين اثربخشي مشاوره گروهي مبني بر نظريه ي عقلاني عاطفي رفتاري اليس بر افزايش پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دبيرستان هاي پسرانه منطقه 7 تهران

لینک دانلود

 فایل ورد تعيين اثربخشي مشاوره گروهي مبني بر نظريه ي عقلاني عاطفي رفتاري اليس بر افزايش پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دبيرستان هاي پسرانه منطقه 7 تهران دارای 24 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد تعيين اثربخشي مشاوره گروهي مبني بر نظريه ي عقلاني عاطفي رفتاري اليس بر افزايش پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دبيرستان هاي پسرانه منطقه 7 تهران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد تعيين اثربخشي مشاوره گروهي مبني بر نظريه ي عقلاني عاطفي رفتاري اليس بر افزايش پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دبيرستان هاي پسرانه منطقه 7 تهران،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد تعيين اثربخشي مشاوره گروهي مبني بر نظريه ي عقلاني عاطفي رفتاري اليس بر افزايش پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دبيرستان هاي پسرانه منطقه 7 تهران :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنگره بين المللي علوم انساني، مطالعات فرهنگي

تعداد صفحات :24

چکیده مقاله:

هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی مشاوره گروهی عقلانی عاطفی رفتاری بر افزایش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دبیرستان های پسرانه منطقه 7 تهران می باشد. بدین منظور، 76 نفر از پسران به شیوه تصادفی در دسترس انتخاب شده و در دو گروه آزمایش و گواه قرارگرفتند. درمان عقلانی عاطفی رفتاری، طی 8 جلسه هفتگی در شهرتهران انجام شدو در نهایت داده های جمع آوری شده به وسیله نرم افزار spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.نتایج تحلیل کواریانس نشان داد که میانگین نمرات پیشرفت تحصیلی در گروه آزمایش نسبت به گروه گواه درمرحله پس آزمون، افزایش معناداری پیدا کرده است) 001 =./ p .

توضیحات بیشتر