فایل ورد تعيين رابطه رضايت شغلي با فرسودگي شغلي در معلمان شهر ايوان

لینک دانلود

 فایل ورد تعيين رابطه رضايت شغلي با فرسودگي شغلي در معلمان شهر ايوان دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد تعيين رابطه رضايت شغلي با فرسودگي شغلي در معلمان شهر ايوان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد تعيين رابطه رضايت شغلي با فرسودگي شغلي در معلمان شهر ايوان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد تعيين رابطه رضايت شغلي با فرسودگي شغلي در معلمان شهر ايوان :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنگره بين المللي علوم انساني، مطالعات فرهنگي

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

هدف از پژوهش حاضر تعیین رابطه بین رضایت شغلی با فرسودگی شغلی در معلمان مشغول به تدریس در شهر ایوان می باشد. روش پژوهش حاضر با توجه به ماهیت موضوع و اهداف مورد نظر توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش کلیه معلمان )زن و مرد( مشغولبه تدریس در مدارس شهر ایوان که تعداد آنها 132 نفر می باشد تشکیل می دهند. با توجه به حجم کم جامعه آماری تمامی افراد جامعه را از طریق روش سرشماری مورد آزمون قرار می دهیم. اطلاعات این پژوهش از طریق پرسشنامه های رضایت شغلی اسمیت و پرسشنامه فرسودگی شغلیمسلش جمع آوری شد و به وسیله نرم افزار 22 spss تجزیه و تحلیل داده ها انجام گرفته است. روش مورد استفاده برای آزمون فرضیه های پژوهش ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره بوده است که فرضیه ها در سطح 0.05 . آزمون شده اند . یافته های تحقیق نشان می دهد که بین رضایت شغلی با فرسودگی شغلی بین معلمان رابطه منفی و معناداری وجود دارد. با توجه به محرز شدن رابطه بین رضایت شغلى با فرسودگى شغلى لازم است برنامه هایى جهت ارتقا و بهبود انگیزه شغلى، روابط انسانى و احساس خودکارامدى در بین معلمان اجرا نمایند

توضیحات بیشتر