فایل ورد تعيين رابطه هوش معنوي با خودآگاهي کارکنان دانشگاه علوم و تحقيقات تهران

لینک دانلود

 فایل ورد تعيين رابطه هوش معنوي با خودآگاهي کارکنان دانشگاه علوم و تحقيقات تهران دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد تعيين رابطه هوش معنوي با خودآگاهي کارکنان دانشگاه علوم و تحقيقات تهران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد تعيين رابطه هوش معنوي با خودآگاهي کارکنان دانشگاه علوم و تحقيقات تهران،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد تعيين رابطه هوش معنوي با خودآگاهي کارکنان دانشگاه علوم و تحقيقات تهران :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنگره بين المللي علوم انساني، مطالعات فرهنگي

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

هدف از پژوهش حاضر، تعیین رابطه هوش معنوی با خودآگاهی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران بود .جامعه پژوهش را کلیه کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی، واحدعلوم تحقیقات تهران، در سال1395بودند که از جامعه آماری تعداد100نفر (50 نفر زن و 50نفر مرد) به شیوه نمونه گیری در دسترس و داوطلبانه انتخاب شدند . ابزار های مورد استفاده در این پژوهش، پرسشنامه هوش معنوی کینگ، و خودآگاهی ریلو و الیک بود . پژوه ش حاضر از نوع تحقیقات توصیفی و طرح پژوهش از نوع همبستگی بود. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام استفاده شد . یافته ها نشان داد که :زیرمقیاس های هوش معنوی با خودآگاهی کارکنان رابطه مثبت معنادار دارد. یافته های پژوهش گویای اهمیت رابطه هوش معنوی با خودآگاهی کارکنان دانشگاه بوده و از بین زیر مقیاس های خودآگاهی، خودآگاهی خصوصی و خودآگاهی عمومی توانسته است میزان بالایی از تغییرات هوش معنوی کارکنان را پیش بینی نمایند.

توضیحات بیشتر