فایل ورد جايگاه زن در شاهنامه فردوسي

لینک دانلود

 فایل ورد جايگاه زن در شاهنامه فردوسي دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد جايگاه زن در شاهنامه فردوسي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد جايگاه زن در شاهنامه فردوسي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد جايگاه زن در شاهنامه فردوسي :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنگره بين المللي علوم انساني، مطالعات فرهنگي

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

شاهنامه به عنوان یکی از شاهکارهای تاریخ و ادبیات ایران ، خلاصه فرهنگ ، رفتار و جهان بینی اقوام ایرانی در طی هزاران سال است ، شاهکاری که فراز و نشیب های اجتماعی ،سیاسی و فرهنگی را در خود منعکس نموده و ابعاد مختلف زندگی مردم را مورد توجه قرار داده است . با وجود اینکه شاهنامه یک اثر حماسی است اما فردوسی توانست با هنرمندی بی نظیر ،مسایلی چون خانواده، زن و عشق را به شکل زیبایی در داستان های حماسی خود قرار دهد،به گونه ای که هیچ کدام از داستان های او بدون نقش و تاثیر حضور زن و عشق او پایان نمی پذیر .دناز آنجایی که از یک سو فردوسی دراشعار خود احترام و اعتبار زیادی برای زنان قایل است و از سوی دیگر برخی ابیات او زن ستیزانه و از عدم اعتماد او به زن سخن می گوید ؛ پژوهش حاضر می کوشد به بررسی ویژگی هایی که فردوسی در موقعیت های متفاوت به زنان نسبت داده است بپردازد .براین اساس پژوهشگربر آن است جایگاه زن در شاهنامه را موردارزیابی قرار دهد .شیوه گردآوری اطلاعات کتابخانه ای و روش پژوهش توصیفی – تحلیلی می باشد .

توضیحات بیشتر