فایل ورد خوانش تطبيقي سمبوليسم اجتماعي در اشعار احمد شاملو و محمود درويش

لینک دانلود

 فایل ورد خوانش تطبيقي سمبوليسم اجتماعي در اشعار احمد شاملو و محمود درويش دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد خوانش تطبيقي سمبوليسم اجتماعي در اشعار احمد شاملو و محمود درويش  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد خوانش تطبيقي سمبوليسم اجتماعي در اشعار احمد شاملو و محمود درويش،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد خوانش تطبيقي سمبوليسم اجتماعي در اشعار احمد شاملو و محمود درويش :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنگره بين المللي علوم انساني، مطالعات فرهنگي

تعداد صفحات :18

چکیده مقاله:

سمبل از جمله ترفندها و آرایههای ادبی است که مورد توجه اغلب شاعران قرار گرفته و ویژگی بارز آن، ابهام و عدم صراحت است به تعبیری، نوعی شیو بیانی است که از طریق آن، به جای اشار مستقیم به موضوعی، آن را غیرمستقیم و به واسط موضوع دیگر بیان کنند؛ از این رو چون شاعران بنا به موقعیت زمانی و مکانی، امکانا ت زبانی ندارند، ناگزیرند برای آگاهی دادن به مردم و ترسیم اوضاع جامعه، از عنارر متعددی مدد بگیرند، تا بتوانند به واسط آنها زمینهای برای بیان رمزی خود فراهم کنند احمدشاملو و محموددرویش از شاعران معاصر فارسی و عربی هستند، که در اشعار خود و برای بیان واقعیتها و آرمانها، رویکرد پربسامدی به نمادوبه تبع آن سمبولیسم اجتماعی داشتهاند بدیهی است که خاستگاه این امر، وضعیت نابهسامان جامع عصر آن دو بوده است در پژوهش پیش رو با تکیه بر مطالعات کتابخانهای و اسنادی و به شیو استقرایی- تحلیلی، به بازخوانی تطبیقی سمبولیسم اجتماعی و نماد و چهار نمود و مولف شاخص آن در اشعار شاملو و درویش پرداخته و از جمله به این نتیجه رسیدهایم که شاملو و درویش در بازنمایاندن دردها و دردوارهها و وضعیت نامطلوب جامعه، ضمن رایبندی به رسالت اجتماعی هنر و پیشگام بودن هنرمند در این مسیر، حتی گامی عقب نگذاشته اند و با بهرهگیری از بیانی نمادین، به معنی اعم و اخص و اصول و فروع آن، هم در جهتگیری اجنماعی خود موفق بودهاند و هدم خود و اشعار خود را از خطرات مختلف مصون داشتهاند

توضیحات بیشتر