فایل ورد رابطه طرحواره هاي ناسازگار اوليه با تاب آوري در دانشجويان

لینک دانلود

 فایل ورد رابطه طرحواره هاي ناسازگار اوليه با تاب آوري در دانشجويان دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد رابطه طرحواره هاي ناسازگار اوليه با تاب آوري در دانشجويان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد رابطه طرحواره هاي ناسازگار اوليه با تاب آوري در دانشجويان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد رابطه طرحواره هاي ناسازگار اوليه با تاب آوري در دانشجويان :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنگره بين المللي علوم انساني، مطالعات فرهنگي

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر به بررسی رابطه طرحواره های ناسازگار اولیه با تاب آور ی در دانشجویان پرداخته است. روش پژوهش حاضر بدلیل بررسی رابطه بین متغییرهای پژوهش از نوع توصیفی همبستگی می باشد، جامعه پژوهش حاضر کلیه دانشجویان دانشکده روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج به تعداد 3616 بودند، به همین منظور تعداد 250 نفر بر اساس جدول مورگان به روش نمونه گیری دردسترس به صورت تصادفی انتخاب شدند و دو پرسشنامه طرحواره یانگ( 1998 )، تاب آوری کانر و دیویدسون( 2003 ) در بین آنها توزیع گردید، با استفاده از ازمون آماری همبستگی پیرسون نتایج نشان داد بین مولفه های طرحواره های ناسازگار اولیه و تاب آوری در سطح معناداری 99 درصد رابطه منفی و معنا دار برقرار است..

توضیحات بیشتر