فایل ورد رابطه ي فرهنگ سازماني با توانمندسازي کارکنان بانک انصار استان اصفهان

لینک دانلود

 فایل ورد رابطه ي فرهنگ سازماني با توانمندسازي کارکنان بانک انصار استان اصفهان دارای 27 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد رابطه ي فرهنگ سازماني با توانمندسازي کارکنان بانک انصار استان اصفهان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد رابطه ي فرهنگ سازماني با توانمندسازي کارکنان بانک انصار استان اصفهان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد رابطه ي فرهنگ سازماني با توانمندسازي کارکنان بانک انصار استان اصفهان :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنگره بين المللي علوم انساني، مطالعات فرهنگي

تعداد صفحات :27

چکیده مقاله:

فرهنگ سازمانی از مقوله هایی است که به دلیل عمومیت داشتن، توجه صاحبنظران و پژوهشگران عرصه مطالعات مدیریت و سازمان را به خود جلب کرده و دامنه اهمیت آن تا اندازه ای رشد یافته که مدیران را برای تصمیم گیری در همه حوزه های سازمانی، به احتیاط و دقت بیشتر وادار کرده است. هدف پژوهش حاضر، شناخت رابطه ی فرهنگسازمانی با توانمندسازی کارکنان بانک انصار استان اصفهان است.این پژوهش، از لحاظ هدف، کاربردی و به لحاظ ماهیت و روش از نوع همبستگی است. جامعه آماری در این پژوهش حدود 274 نفرو حجم نمونه 148 نفر بوده است.یافته های تحلیل همبستگی و رگرسیون، نشان می دهد که بین فرهنگ سازمانی و توانمندسازی کارکنان در بانک انصار استان اصفهان رابطه ای مثبت و معنادار ی وجود دارد.

توضیحات بیشتر