فایل ورد روابط بينامتني اشعار عطار با خياميات

لینک دانلود

 فایل ورد روابط بينامتني اشعار عطار با خياميات دارای 24 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد روابط بينامتني اشعار عطار با خياميات  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد روابط بينامتني اشعار عطار با خياميات،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد روابط بينامتني اشعار عطار با خياميات :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنگره بين المللي علوم انساني، مطالعات فرهنگي

تعداد صفحات :24

چکیده مقاله:

همه آثار ادبی خودآگاه یا ناخودآگاه با آثار پیش از خود مکالمه و رابطه دارند و به نوعی طرف مکالمه و مرتبط با آثار پس از خود هستند.روابط بینامتنی برجسته درموضوع، محیط اجتماعی و طبقه فکری و سبک مشابه تحقق می یابند. آثار عطار و اشعار منسوب به خیام نیز ماننددیگر آثار ادبی می توانند به شرط حصول زمینه های یاد شده، با هم رابطه بینامتنی داشته باشند. این نوشتار پس از تعریف موضوع به بررسی عوامل موثر در ایجاد رابطه بینامتنی میان آثار ادبی از جمله آثار عطار و خیامیات می پردازد و ضمن بررسی روابط بینامتنی اشعار عطار و رباعی های منسوب به خیام از این چهار منظر، به این نتیجه می رسد که به رغم مغایرت های موجودمیان تفکر فلسفی خیام و تفکر عرفانی عطار بارقه های فکری مشابهی بر بستر شرایط اجتماعی مشابه )به خصوص در موضوعات و قالب های مشابه( آنچنان رابطه بینامتنی عمیقی میان اشعار عطار و رباعی های منسوب به خیام پدید می آورد که گاه شعر یکی به دیگری نسبت داده میشود. شایان ذکرا ست شواهد تحقق این رابطه به ترتیب از مثنوی ها، دیوان و رباعی های عطار آورده شده و در هر مورد بلافاصله پس از اشعار عطار رباعی هایی از خیامیات که با آنها مکالمه و رابطه دارند ذکر می شوند.

توضیحات بیشتر