فایل ورد سجع و موسيقي در شعرمعاصر فلسطين

لینک دانلود

 فایل ورد سجع و موسيقي در شعرمعاصر فلسطين دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد سجع و موسيقي در شعرمعاصر فلسطين  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد سجع و موسيقي در شعرمعاصر فلسطين،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد سجع و موسيقي در شعرمعاصر فلسطين :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنگره بين المللي علوم انساني، مطالعات فرهنگي

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

یکی از موضوعات مهم و جدید در ادبیات معاصر که در نتیجهی تحولی بنیادین در ساختار نقد ادبی قدیم رواج یافت، پدیدهی تاثیرپذیری متنی از متن یا متون قبل از خود میباشد و به این دلیل هر متن ادبی ارتباط تنگاتنگی با دیگر متون هم زمان و پیش از زمان خود دارند. از مهمترین متونی که شاعران در هر دوره آن را مورد توجه خاص قرار داده و آن را در اشعار خود متجلی ساختهاند، قرآن کریم است: اینمعجزهی آسمانی که نقش بزرگی در شکوفا شدن و پیشرفت زبان عربی ایفا کرد و چیزی نگذشت که شاعران عربی برای قداست بخشیدن به اثر خود، تاثیرگذاری بر مخاطب و در بعضی مواقع بنا بر اقتضای شرایط از آیات قرآنی در اشعارشان بهره جستهاند و از این طریق توانستهانداشعار خود را ماندگارتر سازند. شاعران معاصر عربی نیز در این مجال خوش درخشیدند. با نگاهی به شعر معاصر عربی، شاعران فلسطینی رامیبینیم که از شعر همچون آیینهای تمامنما برای انعکاس اوضاع مردم مظلوم خود بهره بردهاند و دربسیاری از اشعار خود، هنرمندانه آیات قرآن را در شعر خود تجلی بخشیدهاند. آنها در این تاثیر پذیری از قرآن، شیوههای گوناگونی را در پیش گرفتند: موسیقی و فاصلهی قرآنیبیشترین مواردی هستند که شعرای معاصر عربی ، آنها را در شعر خود تجلی بخشیدهاند. بدیهی است که شاعران برای اینکه بتوانند از تمام پتانسیلهای موجود در آیات به خوبی بهره ببرند، گاهی از تعابیری جدید و متفاوت و زمانی از فضا و مکانی مختلف استفاده کردهاند. پژوهشحاضر در صدد است با استفاده از روش توصیفی _ تحلیلی، شعر معاصر فلسطین را مورد واکاوی قرار داده و با آوردن ابیاتی که از فاصله و موسیقی قرآنی آیات قرآن کریم تاثیر گرفته ، نظارهگر این تجلی در شعر معاصر فلسطین باشد.

توضیحات بیشتر