فایل ورد شناخت و بررسي روشهاي پرورش تفکر انتقادي در کودکان

لینک دانلود

 فایل ورد شناخت و بررسي روشهاي پرورش تفکر انتقادي در کودکان دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد شناخت و بررسي روشهاي پرورش تفکر انتقادي در کودکان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد شناخت و بررسي روشهاي پرورش تفکر انتقادي در کودکان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد شناخت و بررسي روشهاي پرورش تفکر انتقادي در کودکان :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنگره بين المللي علوم انساني، مطالعات فرهنگي

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

متخصصان بزرگ تعلیم و تربیت با تاکید بر اهمیت تفکر پرورش آن را یکی از هدفهای اصلی تعلیم و تربیت می دانند. بر این اساس،نظام آموزشی باید، به جای انتقال صرف اطلاعات به دانشآموزان موقعیتهای مناسبی را برای پرورش تفکر کودکان فرراهم آورد. تفکرر، به ویژه تفکر انتقادی، خود به خود رشد نمی یابد، بلکه ضروری است که به صورت نظری و عملی تدریس شود. و اگر آموزش و پررورشبخواهد به پیشرفت قابل توجهی برسد، باید به سازماندهی تفکر دانشآموزان بپردازد. و همچنین قدرت تحلیل و قضاوت آنها را با استفاده از روشهای مختلف تربیتی بالا برده تا بتواند، یک شهروند مطلوب تحویل جامعه بدهد. این مقالره بره بررسری ماهیرت و م لفرههرای تفکررانتقادی و چگونگی تدریس و شکوفاسازی آن پرداخته است. به نتایج اشاره شود

توضیحات بیشتر