فایل ورد قاعده درا

لینک دانلود

 فایل ورد قاعده درا دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد قاعده درا  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد قاعده درا،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد قاعده درا :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنگره بين المللي علوم انساني، مطالعات فرهنگي

تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

در این مقاله فایل ورد قاعده درا که یکی از مشهورترین قواعد فقه جزایی است مورد بررسی قرار گرفته است. مهمترین مستند فایل ورد قاعده درا، روایات است. روایت عام ادریوا الحدودبالشبهات و روایات خاص قابل اشارهاند. از مجموع مباحث چنین برمىآید که مدلول و محتواى این احادیث قاعده فقهى بودن آن را ثابت مىکند، زیرا فایل ورد قاعده درا یک قضیهاى کلى است که برتمام جزییات آن منطبق است و منشا استنباطاحکام محدودتر مىباشد. خطاب قاعده به قضات است و ملاک در اعمال حد یا دفع آن، عدم حصول یا حصول شبهه نزد قاضى است. چنانچه شبهه عارض بر متهم منشا شبهه قاضى باشد، این شبهه، شک متهم را در موضوع و حکم در بر مىگیرد. حال اگر شبهه بر قاضىعارض شود، نمىتواند حکم به حد بدهد؛ زیرا قاضى باید بدون شک و تردید دعواى کیفرى را ثابت کند و سپس راى دهد. در این فرض، زمانى قاضى مىتواند راى دهد که علم(عادى) به وقوع فعل از جانب متهم داشته باشد. فایل ورد قاعده درا عام است و به دلیل عموم الحدود که شامل هر نوع عقوبتى مىشود- مگر قرینه خلاف آنرا داشته باشیم که در اینجا چنین قرینهاى نیست - قصاص و تعزیرات را نیز در برمىگیرد. قاعده تفسیر شک به نفع متهم نیزعام است و هرنوع کیفرى را شامل مىشود.

توضیحات بیشتر