فایل ورد گونههاي مختلف فعل مضارع مستمر در گويش لايزنگاني

لینک دانلود

 فایل ورد گونههاي مختلف فعل مضارع مستمر در گويش لايزنگاني دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد گونههاي مختلف فعل مضارع مستمر در گويش لايزنگاني  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد گونههاي مختلف فعل مضارع مستمر در گويش لايزنگاني،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد گونههاي مختلف فعل مضارع مستمر در گويش لايزنگاني :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنگره بين المللي علوم انساني، مطالعات فرهنگي

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

آنچه امروزه از زبان پارسی با آن برخورد میکنیم و بیشتر از آن به عنوان زبان رسمی و رایج یاد میکنیم، بخشی بسیار بسیار کوچک از زبان بیکران و گستردهی پارسی است که پرداختن به حوزههای جغرافیایی و تاریخی این زبان، نه تنها در مقالهها که در کتابهای متعدد نیز نمی-گنجد. صرف نظر از گونههای تاریخی )باستان، میانه و دری( زبان فارسی نو یعنی زبان پارسی پس از اسلام نیز لهجهها و گویشهای فراوانیدارد؛ به گونهای که در برخی از شهرها در محلههای مختلف لهجهها یا گویشهای متفاوتی دیده میشود که همه از ذخایر غنی این زبان به شمار میآید. این ذخایر در حوزههای مختلف واژگان، ترکیبات و اصطلاحات، امثال و... تا حوزههای مختلف دستوری را در بر میگیرد.برای نشان دادن این توانمندی بیکران، در این جستار به بحث گونههای فعل مضارع مستمر در گویش لایزنگان داراب فارس پرداختهایم. گویشوران این روستا زمان مضارع مستمر را به روشهای متفاوت و گستردهای به کار میبرند که برخی از آن روشها کم کاربرد شده وپیشبینی میشود در آیندهای نزدیک به کلی فراموش شوند و این امر ضرورت ثبت و ضبط چنین کاربردهایی را برای علاقهمندان به حوزهی زبان و فرهنگ دوچندان میکند. بر اساس یافتههای این پژوهش در این گویش، مضارع مستمر به چهار روش ساخته میشود که این چهار روش کلی هنگام صرف افعال پیشوندی، گستردهتر میشوند.

توضیحات بیشتر