فایل ورد مشبه بههاي اجتماعي در غزليات فرخي يزدي

لینک دانلود

 فایل ورد مشبه بههاي اجتماعي در غزليات فرخي يزدي دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مشبه بههاي اجتماعي در غزليات فرخي يزدي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مشبه بههاي اجتماعي در غزليات فرخي يزدي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مشبه بههاي اجتماعي در غزليات فرخي يزدي :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنگره بين المللي علوم انساني، مطالعات فرهنگي

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

دوران مشروطه آغاز نوعی واقعگرایی سیاسی و اجتماعی در ادبیات و انعکاس بی کم وکاست مسایل جامعه در شعر است. یکی از تاثیرگذارترین شاعران این دوره فرخی یزدی است که با وارد کردن مسایل اجتماعی - سیاسی در غزل، سبک تازهای خلق کرد و موضوعاتی مانند: مبارزه با استبداد، عدالتجویی، آزادیخواهی، ستایش وطن و... را در اشعار خود وارد کرد. در این مقاله تشبیههای اجتماعی در شعر این شاعر آزادیخواه - براساس علم بیان- بررسی شده است. تمرکز ویژه بر ابیاتی است که در آنها مشبه کشور، جامعه یا آزادیخواهان مبارز هستند. در هر بیت مشبه به و وجه شبه بیان شده است تا از مسیر این تشبیه با دنیای درون شاعر و نگاه او به جامعه و مبارزات سیاسی در آن دوران بیشتر آشنا شویم. فرخی یزدی شاعربزرگ دوران مشروطه، از شاعران پیشرو و دارای سبک بود که با وارد کردن مضامین سیاسی و اجتماعی در غزل این قالب شعری را متحول کرد. در این جستار تشبیههای اجتماعی در شعر این شاعر آزادیخواه - براساس علم بیان-بررسی شده است. تمرکز ویژه بر ابیاتی است که در آنها مشبه کشور، جامعه یا آزادیخواهان مبارز هستند. در هر بیت مشبه به و وجه شبه بیان شده است. هدف از این پژوهش درک جهانبینی و شخصیت و محیط هنرمند بر اساس نوع مشبهبه است، که از طریق آن میتوان به دنیای درونی و روحی شاعر راه یافت.

توضیحات بیشتر