فایل ورد مطالعه تحليل بکارگيري استاندارهاي بين المللي گزارشگري مالي از ديد استفاده کنندگان

لینک دانلود

 فایل ورد مطالعه تحليل بکارگيري استاندارهاي بين المللي گزارشگري مالي از ديد استفاده کنندگان دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مطالعه تحليل بکارگيري استاندارهاي بين المللي گزارشگري مالي از ديد استفاده کنندگان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مطالعه تحليل بکارگيري استاندارهاي بين المللي گزارشگري مالي از ديد استفاده کنندگان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مطالعه تحليل بکارگيري استاندارهاي بين المللي گزارشگري مالي از ديد استفاده کنندگان :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنگره بين المللي علوم انساني، مطالعات فرهنگي

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

حسابداری فرآیندی است که به شناخت، اندازه گیری، تجزیه و تحلیل و گزارش اطلاعات اقتصادی میپردازد. اگر اصول و قواعدی برای این فرآیند مشخص نشود، موجب اختلال در گزارشگری خواهد شد و های اقتصادی که برپایه این اطلاعات اخذ میگردد، مطلوب نخواهد بود. استاندارهای لذا کیفیت تصمیمبین المللی گزارشگری مالی، مجموعه ای از اصول است که با هدف منظم کردن گزارشگری مالی و ایجاد مجموعهای از قوانین حسابداری که در سرتاسر جهان مورد پذیرش قرار گیرد، تدوین و منتشر شده است. در این پژوهش، به بررسی دیدگاه استفادهکنندگان صورتهای مالی در خصوص پذیرش و بکارگیریاستاندارهای بین المللی گزارشگری مالی میپردازیم. نتایج حاصل از پژوهش، رابطه مثبت و معنیداری بین سودمندی )هزینه منفعت( و مسیولیت آموزش - IFRS با مزایای ناشی از بکارگیری این استانداردها نشانمیدهد. به عبارت دیگر از دیدگاه استفادهکنندگان، فزونی منافع بر هزینههای IFRS ، انجام یک تجزیه وتحلیل هزینه منفعت جدی قبل از بکارگیری - IFRS ، و فراهم کردن زمینه آموزش IFRS توسط دانشگاهها و مراکز آموزش حرفهای نهادها و سازمانها، منجر به افزایش مزایای بکارگیری این استانداردها، و در نتیجه افزایش قابلیت اتکا و جامعیت صورتهای مالی میگردد.

توضیحات بیشتر