فایل ورد مقايسه خودکارآمدي و هوش هيجاني در دانش آموزان تيزهوش و عادي شهر ايلام

لینک دانلود

 فایل ورد مقايسه خودکارآمدي و هوش هيجاني در دانش آموزان تيزهوش و عادي شهر ايلام دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقايسه خودکارآمدي و هوش هيجاني در دانش آموزان تيزهوش و عادي شهر ايلام  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقايسه خودکارآمدي و هوش هيجاني در دانش آموزان تيزهوش و عادي شهر ايلام،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقايسه خودکارآمدي و هوش هيجاني در دانش آموزان تيزهوش و عادي شهر ايلام :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنگره بين المللي علوم انساني، مطالعات فرهنگي

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

مدارس استعداد های درخشان دارای محیطی نسبتا متفاوت با مدارس عادی می باشند، تفاوت دو محیط آموزشی می تواند موجب تقویت یا ایجاد ویژگی های شخصیتی و روانی متفاوت در دانش آموزان شود. هدف پژوهش حاضر مقایسه خودکارآمدی و هوش هیجانی در دانش آموزان پسرتیزهوش و عادی مقطع متوسطه اول شهر ایلام است. طرح پژوهش از نوع علی مقایسه ای است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش - آموزان پسر مقطع متوسطه تیز هوش و عادی شهر ایلام است. از هر گروه 60 نفر را به عنوان نمونه آماری انتخاب می کنیم. اطلاعات از طریقپرسشنامه های خودکارآمدی شرر وهوش هیجانی بارآن جمع آوری شده و با استفاده از نرم افزار 20spss تجزیه وتحلیل شدند. روش مورد استفاده برای آزمون فرضیه های پژوهش تحلیل تحلیل واریانس چند متغیره بوده است که فرضیه ها در سطح 0.05 . آزمون شده اند. یافته های تحقیق نشانمی دهد که در مقیاس های خودکارآمدی و هوش هیجانی بین دانش آموزان مدارس تیز هوش و عادی تفاوت معنادار وجود دارد. با توجه به یافته های پژوهش می توان نتیجه گرفت جهت ارتقاء و افزایش انگیزه و کارآمدی دانش آموزان، ارایه خدمات مشاوره درسی جهت علاقه مندکردن دانش آموزان به رشته تحصیلی و همچنین مشاوره های غیردرسی جهت کاهش مشکلات و برگزاری کارگاه های آموزش مدیریت استرس گام های مفیدی در این راستاست

توضیحات بیشتر