فایل ورد مقايسه ي جلوههاي گنبد در غزليات سه سخنسراي پارسي

لینک دانلود

 فایل ورد مقايسه ي جلوههاي گنبد در غزليات سه سخنسراي پارسي دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقايسه ي جلوههاي گنبد در غزليات سه سخنسراي پارسي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقايسه ي جلوههاي گنبد در غزليات سه سخنسراي پارسي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقايسه ي جلوههاي گنبد در غزليات سه سخنسراي پارسي :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنگره بين المللي علوم انساني، مطالعات فرهنگي

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

در این پژوهش برآنیم تا نقش و جایگاه گنبد را در آثار دو شاعر داستانسرای ایرانی، نظامی گنجوی و خواجوی کرمانی بررسی نماییم. برای اینکار، به بررسی کاربردهای گنبد در شعر هر یک از شاعران یادشده و برشمردن ویژگیها و معانی مجازی در نظر گرفتهشده برای گنبددر آن شعر، میپردازیم. با تجمیع و مقایسهی نتایج حاصل از این بررسیها، به شناخت تفاوتها و تشابهات بین دو شاعر داستانسرا پی میبریم. در این مسیر با نیم نگاهی به گنبد از منظر مباحث هنر مقدس و حکمت هنر اسلامی، میزان نفوذ و تاثیر این مباحث بر کارکرد گنبد درغزل این سه شاعر را نیز در مییابیم

توضیحات بیشتر