فایل ورد نقش رهبري استراتژيک در ايجاد مزيت رقابتي پايداربا در نظر گرفتن نقش انعطاف پذيري استراتژيک

لینک دانلود

 فایل ورد نقش رهبري استراتژيک در ايجاد مزيت رقابتي پايداربا در نظر گرفتن نقش انعطاف پذيري استراتژيک دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد نقش رهبري استراتژيک در ايجاد مزيت رقابتي پايداربا در نظر گرفتن نقش انعطاف پذيري استراتژيک  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد نقش رهبري استراتژيک در ايجاد مزيت رقابتي پايداربا در نظر گرفتن نقش انعطاف پذيري استراتژيک،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد نقش رهبري استراتژيک در ايجاد مزيت رقابتي پايداربا در نظر گرفتن نقش انعطاف پذيري استراتژيک :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنگره بين المللي علوم انساني، مطالعات فرهنگي

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

هدف اصلی این پژوهش مطالعه تاثیر نقش رهبری استراتژیک بر ایجاد مزیت رقابتی پایدار در سازمانهای بیمه واقع درشهرتهران بوده است. به علاوه، پژوهش حاضر به نقش میانجیگری انعطافپذیری استراتژیک در این رابطه میپردازد و بررسی میکند که انعطافپذیری استراتژیک آیا این رابطه را تقو یت مینماید یا تضعیف. فلسفه این پژوهش اثبات باوری، رویکرد آن قیاسی و استراتژی آن پیمایش است و بدین منظور و پس از مرور ادبیات و طراحی مدل مفهو می، پرسشنامهای مشتمل بر 17 پرسش به نمو نه آماری متشکل از 113 نیروی ستادی شرکتهای مو ردنظر ارایه هد. سپس، داد های گردآوری شده به کمک نرمافزار Amos مو رد تحلیل و آزمو ن قرار گرفتند. در نهایت، هر دو فرضیه پژوهش تایید هدند و مشخص هد که رهبری استراتژیک میتو اند ایجاد مزیت رقابتی پایدار موثر باهد. همچنین، پژوهش نشان داد که رابطه بین رهبری استراتژیک و ایجاد مزیت رقابتی پایدار با بالارفتن سطح انعطافپذیری استراتژیک تقو یت میشود

توضیحات بیشتر