فایل ورد نقش گزارش گري مالي بر کيفيت خدمات و رضايت مشتريان سازمان بورس و اوراق بهادار کرمانشاه

لینک دانلود

 فایل ورد نقش گزارش گري مالي بر کيفيت خدمات و رضايت مشتريان سازمان بورس و اوراق بهادار کرمانشاه دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد نقش گزارش گري مالي بر کيفيت خدمات و رضايت مشتريان سازمان بورس و اوراق بهادار کرمانشاه  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد نقش گزارش گري مالي بر کيفيت خدمات و رضايت مشتريان سازمان بورس و اوراق بهادار کرمانشاه،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد نقش گزارش گري مالي بر کيفيت خدمات و رضايت مشتريان سازمان بورس و اوراق بهادار کرمانشاه :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنگره بين المللي علوم انساني، مطالعات فرهنگي

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف بررسی فایل ورد نقش گزارش گري مالي بر کيفيت خدمات و رضايت مشتريان سازمان بورس و اوراق بهادار کرمانشاه صورت گرفت . این پژوهش توصیفی و از نوع کاربردی می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل 76 شرکت پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار کرمانشاه می باشد. در این پژوهش فرض شده است که کیفیت گزارش گری مالی می تواند کیفیت خدمات و رضایتمشتریان را ارتقا دهد ..بنابراین فرضیات آن با استفاده از روش آماری ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون و با استفاده از نرم افزار آماری spss-21 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است . نتایج نشان داد که بین گزارشگری مالی و کیفیت خدمات رابطه معنی دارو مثبت و همچنین بین گزارشگری مالی و رضایت مشتریان رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. بنابراین فرض صفر رد شد و فرضیات پژوهش تایید گردید.

توضیحات بیشتر