فایل ورد نقش و کاربرد فناوريهاي نوين اطلاعاتي در کتابخانههاي عمومي مطالعه موردي: کتابخانههاي عمومي شهرستان اهواز

لینک دانلود

 فایل ورد نقش و کاربرد فناوريهاي نوين اطلاعاتي در کتابخانههاي عمومي مطالعه موردي: کتابخانههاي عمومي شهرستان اهواز دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد نقش و کاربرد فناوريهاي نوين اطلاعاتي در کتابخانههاي عمومي مطالعه موردي: کتابخانههاي عمومي شهرستان اهواز  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد نقش و کاربرد فناوريهاي نوين اطلاعاتي در کتابخانههاي عمومي مطالعه موردي: کتابخانههاي عمومي شهرستان اهواز،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد نقش و کاربرد فناوريهاي نوين اطلاعاتي در کتابخانههاي عمومي مطالعه موردي: کتابخانههاي عمومي شهرستان اهواز :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنگره بين المللي علوم انساني، مطالعات فرهنگي

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر باهدف نقش و کاربرد فناوریهای نوین اطلاعاتی در کتابخانههای عمومی )مطالعه موردی: کتابخانههای عمومی شهرستان اهواز( انجامشده است. فناوری اطلاعات، ابزاری برای تبدیل دنیای گذشته به دنیای الکترونیکی و پیشرفته امروز میباشد و میکوشد تا با امکانات ویژهای که در اختیار تمام بخشهای جامعه ازجمله کتابخانهها قرار میدهد، تمامی فعالیتهایجوامع و ازجمله کتابخانهها را به شکلی کاملا الکترونیکی ارایه نماید. گرچه فناوری اطلاعات صنعتی نیست که به قله اوج خود رسیده باشد، بلکه در حال افزودن بر کارایی خود است و هرروز منسجمتر میشود و با نوآوریهایی که کاربردهای متعدد،مختلف و غیرقابلپیشبینی دارند این فناوری جهش بزرگی بهپیش خواهد داشت. در همین راستا به کارگیری فناوریهای نوین اطلاعاتی در کتابخانههای عمومی باعث، پایینتر بودن هزینه استفاده از روش ذخیرهسازی الکترونیکی نسبت به روش سنتی، دردسترس بودن اطلاعات در هر زمان و هرکجا، به اشتراکگذاری اطلاعات، تسهیل بهروزرسانی اطلاعات و امکان تبادل اطلاعات با سایر کتابخانهها فراهم میکند.

توضیحات بیشتر