فایل ورد نقش ويژگي هاي روانشناختي در پيش بيني اضطراب رياضي دردانش آموزان دوره اول متوسطه شهرستان نوشهر

لینک دانلود

 فایل ورد نقش ويژگي هاي روانشناختي در پيش بيني اضطراب رياضي دردانش آموزان دوره اول متوسطه شهرستان نوشهر دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد نقش ويژگي هاي روانشناختي در پيش بيني اضطراب رياضي دردانش آموزان دوره اول متوسطه شهرستان نوشهر  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد نقش ويژگي هاي روانشناختي در پيش بيني اضطراب رياضي دردانش آموزان دوره اول متوسطه شهرستان نوشهر،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد نقش ويژگي هاي روانشناختي در پيش بيني اضطراب رياضي دردانش آموزان دوره اول متوسطه شهرستان نوشهر :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنگره بين المللي علوم انساني، مطالعات فرهنگي

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

از آن جا که مسایل مرتبط با تحصیل دانش آموزان یکی از دغدغههای اصلی محققان در انجام پژوهشها میباشد، در پژوهش حاضر نیز سعی بر آن بوده تا یکی از مهمترین مشکلاتی که ممکن است در دوران تحصیل دانش آموزان رخ دهد، یعنی مسالهی اضطراب ریاضی مورد بررسی عمیق قرار گیرد. تغییر حالت های روانی و برانگیختگیهای آشکارفراگیران در مقابله با وضعیت های مختلف آموزشی و یادگیری ریاضیات، به ویژه پژوهشگران آموزش ریاضی رامصممتر میسازد تا تاثیرات هیجانی و برانگیختگیهای روانی را بر رفتار ریاضی یادگیرندهها، خواه دانش آموز یادانشجو، شناختهوبرای کنترل علمی وعملی آن در پی چاره بر آیند.رفتار ریاضی ناظر بر چگونگی بروز دانش ریاضی فرد در موقعیت های مختلف است که تحت تاثیر عوامل درونی وبیرونی واقع میشود. عوامل درونی و عوامل بیرونی به ترتیب نقش بردارهای تسهیل کننده و بازدانده رفتار ریاضی را ایفامیکنند.در این پژوهش مشخص شد در مورد ظاهر و روابط رمانتیک، استقلال جویی و تعارض، جسارت و بی باکی بر اساس نوع مدرسه و در مورد تغییرات رفتاری، جسارت و بی باکی، استقلال جویی و تعارض و آرمان گرایی و خیالپردازی بر اساس جنسیت تفاوت معنی دار وجود دارد.

توضیحات بیشتر