فایل ورد نگاهي روانشناختي به شخصيت و شعر حسين پناهي

لینک دانلود

 فایل ورد نگاهي روانشناختي به شخصيت و شعر حسين پناهي دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد نگاهي روانشناختي به شخصيت و شعر حسين پناهي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد نگاهي روانشناختي به شخصيت و شعر حسين پناهي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد نگاهي روانشناختي به شخصيت و شعر حسين پناهي :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنگره بين المللي علوم انساني، مطالعات فرهنگي

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

شعر با توجه به اهمیت و جایگاهش در نظام فرهنگی و اجتماعی انسان، از دیدگاههای مختلف مورد بررسی قرار گرفته و هم به لحاظ صورت و هم محتوا نظریههای متعددی در مورد آن ارایه شده است. آنچه ما در این مقاله به بررسی آن پرداختهایم، جنبه دیگری از این پدیده فرهنگساز جامعه بشری است. رابطه روانشناسی و شعر، بعد دیگری از اینرسانه فرهنگی را برای ما آشکار میسازد که این رابطه عمیق را با رویکرد روانشناختی و نقد کاربردی در اشعار حسین پناهی مورد بررسی قرار دادهایم.نتیجه پژوهش نشان میدهد که اگر منتقدان ادبی در قبال حسین پناهیها بیشتر به محتوای متون او توجه میکردند و تلاش میکردند که با رویکردهمدلانه، مفاهیم نهفته در متون او را درک کنند و ظاهرگرایی را کنار بگذارند، بسیاری از کجفهمیها دربارهی برخی از نوشتههای او اتفاق نمیافتاد. برخی از محققان و پژوهشگران دربارهی شخصیت و نوع نگاه حسین پناهی آثار مفیدی را خلق کردهاند و بینش جامعه را نسبت به پناهی بهسمت درستی هدایت کردهاند، به طوری که اکثر مردم از حسین پناهی به نیکی یاد میکنند و او را هنرمندی میدانند که اگر در روزگار خویش به درستی درک میشد، اتفاقات بهتری برای او می افتاد.

توضیحات بیشتر