فایل ورد نيازسنجي امکانات فراغتي در محله ي شهيد بروجردي

لینک دانلود

 فایل ورد نيازسنجي امکانات فراغتي در محله ي شهيد بروجردي دارای 26 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد نيازسنجي امکانات فراغتي در محله ي شهيد بروجردي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد نيازسنجي امکانات فراغتي در محله ي شهيد بروجردي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد نيازسنجي امکانات فراغتي در محله ي شهيد بروجردي :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنگره بين المللي علوم انساني، مطالعات فرهنگي

تعداد صفحات :26

چکیده مقاله:

در پژوهش حاضر کوشش شده است گونه های مختلف فراغتی ) رسانه محور آموزش محور فضامحور)مذهبی و غیر مذهبی( ورزش محور( مورد سنجش قرار گیرد و بدین ترتیب تمایلات فراغتی پاسخگویان مورد توجه قرار گیرد و میزان محله محور بودن زمان گذران اوقات فراغت و موانع پیش روی پاسخگویان برای داشتن یک اوقات فراغت مناسب در سطح محله از دیگر موارد مورد بررسی بوده است.در پرسشنامه برای سنجش انواع فراغت گویه هایی طراحی و در طیف لیکرت سنجیده شده است . و از مجموع نمرات هر پاسخگو به گویه - - های یک گونه شاخص مربوط به آن گونه ساخته شده است. بدین ترتیب نمرات پاسخگویان در شاخص های 1 فراغت رسانه محور 2فراغت ورزش محور 3 فراغت فضا محور)شاخص فضاهای مذهبی شاخص فضا های غیر مذهبی( 4 فراغت آموزش محور 5 فراغت فضا محور مذهبی فراغت فضا محور)غیر مذهبی( محاسبه شد و در مرحله ی بعد کوشش شد به یک اولویت بندی از تمایلات فراغتی پاسخگویان در قالب 6 شاخص فوق دست یابیم و سپس در بخش چهارم فرضیه های مربوط به پژوهش مورد آزمون قرا گرفتند ..

توضیحات بیشتر