فایل ورد هوشمند سازي مدارس راهي براي بهبود مهارت هاي تفکر انتقادي و انگيزش پيشرفت تحصيلي دانش آموزان

لینک دانلود

 فایل ورد هوشمند سازي مدارس راهي براي بهبود مهارت هاي تفکر انتقادي و انگيزش پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد هوشمند سازي مدارس راهي براي بهبود مهارت هاي تفکر انتقادي و انگيزش پيشرفت تحصيلي دانش آموزان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد هوشمند سازي مدارس راهي براي بهبود مهارت هاي تفکر انتقادي و انگيزش پيشرفت تحصيلي دانش آموزان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد هوشمند سازي مدارس راهي براي بهبود مهارت هاي تفکر انتقادي و انگيزش پيشرفت تحصيلي دانش آموزان :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنگره بين المللي علوم انساني، مطالعات فرهنگي

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

این پژوهش به منظور کمک به بهبود کیفیت آموزشی مدارس از راه زمینه سازی برای گسترش مدارس هوشمند و با هدف آشکار سازی تفاوت های مدارس هوشمند و مدارس عادی در مهارت های تفکر انتقادی و انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره متوسطه شهرستان قاینات در سال تحصیلی -94 1393 انجام شد. روش پژوهش این مطالعه علی-مقایسه ای (پس رویدادی)، و جامعه مورد مطالعه، دانش آموزان سال سوم و چهارم دوره متوسطه رشته ریاضی دبیرستان های شهرستان قاینات بود. با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس، دو مدرسه هوشمند و دو مدرسه عادی انتخاب و در هر یک از این چهار مدرسه تعداد 30 نفر دانش آموز به صورت تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده ،آزمون مهارت انتقادی کالیفرنیا و آزمون انگیزش پیشرفت تحصیلی هرمنس بود. برای اندازه گیری دو پرسشنامه فوق از آزمون تحلیل واریانس یک راهه استفاده گردید. نتایج نشان دادند که بین میانگین مهارت های تفکر انتقادی و انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مدارس هوشمند و دانش آموزان مدارس عادی به نفع دانش آموزان مدارس هوشمند تفاوت معنادر وجود دارد.

توضیحات بیشتر