فایل ورد آسيب شناسي رفتار سازماني و بررسي عوامل موثر در بهبود سلامت اداري

لینک دانلود

 فایل ورد آسيب شناسي رفتار سازماني و بررسي عوامل موثر در بهبود سلامت اداري دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد آسيب شناسي رفتار سازماني و بررسي عوامل موثر در بهبود سلامت اداري  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد آسيب شناسي رفتار سازماني و بررسي عوامل موثر در بهبود سلامت اداري،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد آسيب شناسي رفتار سازماني و بررسي عوامل موثر در بهبود سلامت اداري :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنفرانس بين المللي مديريت و کارآفريني

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین رفتار های نابهنجار کارکنان و اشتیاق شغلی کارکنان آموزش و پرورش شاهرود شکل گرفته است؛ پژوهش از حیث هدف کاربردی؛ از نظر میزان کنترل بر متغیر های پژوهش از نوع توصیفی و درمیان انواع روش های تحقیق توصیفی- پیمایشی می باشدو با توجه به اینکه نمونه را در یک مقطع زمانی بررسی می کند از نوع مقطعی می باشد. همچنین از حیث توجه به زمان ،گذشته نگر،واز نظرتوجه به نتایج ،نتیجه گرا و با توجه به نوع داده ها ،کمی می باشد، جامعه آماری در این تحقیق کارکنان آموزش و پرورش شاهرود می باشند روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای استفاده شد تعداد نمونه براساس جدول مورگان 234 نفر به عنوان نمونه انتخاب شد؛ جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه رفتار نابهنجار کارکنان و پرسشنامه اشتیاق شغلی استفاده شده است. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم ازفزارSpss استفاده شده است. نتایج نشان داد که بین رفتار های نابهنجار کارکنان و اشتیاق شغلی رابطه معناداری وجود دارد.

توضیحات بیشتر