فایل ورد ارزيابي عملکرد فعاليت هاي فرهنگي-اجتماعي دانشگاه آزاد اسلامي خوراسگان با رويکردي از برنامه ريزي استراتژيک با نماي 360 درجه

لینک دانلود

 فایل ورد ارزيابي عملکرد فعاليت هاي فرهنگي-اجتماعي دانشگاه آزاد اسلامي خوراسگان با رويکردي از برنامه ريزي استراتژيک با نماي 360 درجه دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد ارزيابي عملکرد فعاليت هاي فرهنگي-اجتماعي دانشگاه آزاد اسلامي خوراسگان با رويکردي از برنامه ريزي استراتژيک با نماي 360 درجه  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد ارزيابي عملکرد فعاليت هاي فرهنگي-اجتماعي دانشگاه آزاد اسلامي خوراسگان با رويکردي از برنامه ريزي استراتژيک با نماي 360 درجه،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد ارزيابي عملکرد فعاليت هاي فرهنگي-اجتماعي دانشگاه آزاد اسلامي خوراسگان با رويکردي از برنامه ريزي استراتژيک با نماي 360 درجه :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنفرانس بين المللي مديريت و کارآفريني

تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

این پژوهش با هدف فایل ورد ارزيابي عملکرد فعاليت هاي فرهنگي-اجتماعي دانشگاه آزاد اسلامي خوراسگان با رويکردي از برنامه ريزي استراتژيک با نماي 360 درجه صورت گرفته است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی- پیمایشی و از نوع مقایسه ای و تحلیلی می باشد. جامعه پژوهش، شامل کلیه کارکنان و مسیولین حوزه معاونت فرهنگی-اجتماعی دانشگاه خوراسگان بالغ بر 110 نفر بود. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه های محقق ساخته ای بود که برای ارزیابی شایستگی های نه گانه کارکنان که شامل (برنامه ریزی، سازماندهی، ارتباطات، تصمیم گیری، کنترل، رهبری، کار تیمی، رسانه ای-تفریحی، اجتماعی-فرهنگی-اجتماعی و مذهبی) از دیدگاه سه گروه رییس، همکار و خود کارمند ساخته شد. با بهره گیری از منابع موجود و به کمک اساتید و صاحب نظران، شاخص ها و گویه های مناسب جهت به کار گیری در پرسشنامه های ارزیابی عملکرد کارکنان ساخته و یا انتخاب گردید. پس از انجام ارزیابی عملکرد کارکنان و مقایسه نتایج حاصل از دیدگاه سه گروه ارزیابی کننده، نتایج نشان داد نظرات خودارزیابی اعضای معاونت فرهنگی-اجتماعی دانشگاه خوراسگان از نظر نوع پاسخگو (مدیران، معاونین، مسیولان دفتر و کارشناسان) تفاوتی وجود ندارد و هر چهار گروه پاسخگو عملکرد های (برنامه ریزی، سازماندهی، ارتباطات، تصمیم گیری، کنترل، رهبری، کار تیمی، رسانه ای-تفریحی، اجتماعی-فرهنگی-اجتماعی و مذهبی) را در معاونت فرهنگی-اجتماعی در سطح نسبتا خوبی ارزیابی کرده اند.

توضیحات بیشتر