فایل ورد بررسي متغيرهاي اثرگذار در توسعه برنامه ريزي جانشين پروري(مورد مطالعه بيمه پاسارگاد تهران)

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي متغيرهاي اثرگذار در توسعه برنامه ريزي جانشين پروري(مورد مطالعه بيمه پاسارگاد تهران) دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي متغيرهاي اثرگذار در توسعه برنامه ريزي جانشين پروري(مورد مطالعه بيمه پاسارگاد تهران)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي متغيرهاي اثرگذار در توسعه برنامه ريزي جانشين پروري(مورد مطالعه بيمه پاسارگاد تهران)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي متغيرهاي اثرگذار در توسعه برنامه ريزي جانشين پروري(مورد مطالعه بيمه پاسارگاد تهران) :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنفرانس بين المللي مديريت و کارآفريني

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

هدف از انجام این تحقیق بررسی متغیرهای اثرگذار در توسعه برنامه ریزی جانشین پروری در بیمه پاسارگاد تهران است. تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش گردآوری اطلاعات پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق شامل کارکنان شعبه مرکزی بیمه پاسارگاد تهران می باشد که که تعداد آنها 273 نفر بودند. از جامعه مورد نظر نمونه گیری بعمل آمد. برای نمونه گیری از روش نمونه گیری تصادفی در دسترس استفاده گردید. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران بدست آمد و تعداد 160 نفر از کارکنان به عنوان نمونه آماری در نظر گرفته شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه بوده که از پرسشنامه استاندارد پاندی و شارما (2014) و راسول (2010)، استفاده گردید. موانع برنامه ریزی جانشین پروری شامل (تشخیص نامناسب گروه هدف، نبود معیارهای مناسب، تشخیص نامناسب نیازهای آتی، فقدان فرایندهای رسمی ، نبود حمایت مدیران اجرایی، سیاستهای سازمانی، دید کوتاه مدت، تغییرات سریع سازمانی، تشریفات زاید اداری، وضوح کم) بودند که برای تاثیر این عوامل بر برنامه ریزی جانشین پروری، از روش معادلات ساختاری استفاده گردید و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار spss استفاده گردید. نتایج حاصل از بررسی فرضیات تحقیق نشان داد که کلیه موانع شناسایی شده بر برنامه ریزی جانشین پروری در بیمه پاسارگاد تاثیرگذار هستند.

توضیحات بیشتر