فایل ورد ارتقا تاب آوري اجتماعي در محله هاي تاريخي راهبردي در فرآيند بازآفريني پايدار شهري (نمونه موردي: محله صوفيان بروجرد)

لینک دانلود

 فایل ورد ارتقا تاب آوري اجتماعي در محله هاي تاريخي راهبردي در فرآيند بازآفريني پايدار شهري (نمونه موردي: محله صوفيان بروجرد) دارای 21 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد ارتقا تاب آوري اجتماعي در محله هاي تاريخي راهبردي در فرآيند بازآفريني پايدار شهري (نمونه موردي: محله صوفيان بروجرد)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد ارتقا تاب آوري اجتماعي در محله هاي تاريخي راهبردي در فرآيند بازآفريني پايدار شهري (نمونه موردي: محله صوفيان بروجرد)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد ارتقا تاب آوري اجتماعي در محله هاي تاريخي راهبردي در فرآيند بازآفريني پايدار شهري (نمونه موردي: محله صوفيان بروجرد) :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس ملي معماري و شهرسازي پايداري و تاب آوري از آرمان تا واقعيت

تعداد صفحات :21

چکیده مقاله:

در چند دهه ی اخیر اجرای طرح های مرمت شهری و با ورود پایداری در این عرصه رهیافتی تحت عنوان باز آفرینی پایدارشهری موردتوجه قرار گرفت؛ این رهیایت بازآفرینی به عنوان رویکردی همه جانبه نگر و کل گرا به همه ی ابعاد و مسیله یشهری، ابعاد اجتماعی، اقتصادی، زییتم یطی و کالبدی را مورد توجه قرار می دهد. در محله های تاریخی ناکارآمدی هایبه کارآمده سبب افزایش آسیب پذیری در همه ی ابعاد ازجمله بعد اجتماعی شده است. برای رسیدن و تحقق پایداری در اینمحله ها نیازمند جامعه ای تاب آور با ظرفیت های اجتماعی بالا هستیم، که لازمه ی آن شناخت ابعاد و شاخصه های ابعاد تاب آوریاجتماعی است؛ سرمایه های اجتماعی، امنیت اجتماعی، سبک زندگی، دانش و آگاهی، مذهب ، نگرش و جهان بینی و ... ازمولفه های اثرگذار بر این موضوع است. ازاینرو در پژوهش حاضر با هدف ارایه و چارچوبی در جهت تبیین ابعاد و شاخصه هایتاب آوری اجتماعی جهت تقویت بعد اجتماعی مولفه ها و توانایی ساکنان در مقابله با سوانح و مخاطرات برای دستیابی بهبازآفرینی پایدار شهری پرداخته می شود. روش کار در این پژوهش به صورت کیفی و از نوع توصیفی است که اطلاعات از طریقمطالعات کتابخانه ای و مشاهدات عینی از مولفه ی صوفیان بروجرد جمع آوری شده است و با استفاده از جدول swot امکان ها،محدودیت ها، فرصت ها و تهدیدهای محله در تاب آوری اجتماعی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. که نتایج نشان ازتدافعی بودن راهبرد، این راهبردها برای به حداقل رساندن زیان های ناشی از تهدیدها و نقاط ضعف محله می باشد.

توضیحات بیشتر