فایل ورد ارزيابي آسيب پذيري شبکه معابر در زمان بحران (نمونه موردي: منطقه شش شهر تهران)

لینک دانلود

 فایل ورد ارزيابي آسيب پذيري شبکه معابر در زمان بحران (نمونه موردي: منطقه شش شهر تهران) دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد ارزيابي آسيب پذيري شبکه معابر در زمان بحران (نمونه موردي: منطقه شش شهر تهران)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد ارزيابي آسيب پذيري شبکه معابر در زمان بحران (نمونه موردي: منطقه شش شهر تهران)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد ارزيابي آسيب پذيري شبکه معابر در زمان بحران (نمونه موردي: منطقه شش شهر تهران) :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس ملي معماري و شهرسازي پايداري و تاب آوري از آرمان تا واقعيت

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

شبکه معابر شهری از مهمترین اجزای شهرها در مواقع بحران محسوب می شوند که در بحث مدیریت بحران تاکید ویژهای بر آن می شود. در صورتی که شبکه معابر شهری به دلایلی چون کم عرض بودن معابر، تمرکز زیاد جمعیت در بافت،بلندمرتبه سازی های غیراصولی و... دچار نارسایی باشد، کارایی خود را از دست میدهد. در این پژوهش آسیب پذیری بافتو شبکه معابر منطقه شش شهرداری تهران از منظر مدیریت بحران مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور پسبیان ابعاد نظری موضوع، معیارها و شاخص های سنجش آسیب پذیری معابر استخراج و در محدوده مورد مطالعه ا رزیابیمی شود. این تحقیق از منظر هدف، از نوع تحقیقات کاربردی است. روش تحقیق حاضر تحلیل ی و مبتنی بر توصیف،تحلیل و ارزیابی است. نتیجه تحلیل های صورت گرفته با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی و GIS نشان می دهد،بافت ها و شبکه معابر محله های یوسف آباد و فاطمی، کریمخان و حافظ، طالقانی به دلایلی چون قدمت و تبعیت از فرمزمین در زمره بخش های با آسیب پذیری متوسط قرار دارند. همچنین از میان معیارهای موثر بر آسیب پذیری در مواقعبحران، فرسودگی مهمترین عامل می باشد. پس از آن تراکم ساختمانی و عرض معابر، ریز دانگی و عمر بنا در مرتبهبعدی قرار گرفته اند.

توضیحات بیشتر