فایل ورد ارزيابي اثرات ترافيکي احداث ساختمان هاي بلند مرتبه بر ظرفيت قابل تحمل شبکه دسترسي پيرامون آنها (مطالعه موردي برج تجارت قزين)

لینک دانلود

 فایل ورد ارزيابي اثرات ترافيکي احداث ساختمان هاي بلند مرتبه بر ظرفيت قابل تحمل شبکه دسترسي پيرامون آنها (مطالعه موردي برج تجارت قزين) دارای 20 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد ارزيابي اثرات ترافيکي احداث ساختمان هاي بلند مرتبه بر ظرفيت قابل تحمل شبکه دسترسي پيرامون آنها (مطالعه موردي برج تجارت قزين)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد ارزيابي اثرات ترافيکي احداث ساختمان هاي بلند مرتبه بر ظرفيت قابل تحمل شبکه دسترسي پيرامون آنها (مطالعه موردي برج تجارت قزين)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد ارزيابي اثرات ترافيکي احداث ساختمان هاي بلند مرتبه بر ظرفيت قابل تحمل شبکه دسترسي پيرامون آنها (مطالعه موردي برج تجارت قزين) :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس ملي معماري و شهرسازي پايداري و تاب آوري از آرمان تا واقعيت

تعداد صفحات :20

چکیده مقاله:

امروزه پدیده بلندمرتبه سازی در شهرها رشد چشمگیری یافته است. این پدیده از یک طرف پاسخگوی بسیاری از مسایل شهری (مانند کمبودزمین، جلوگیری از رشد افقی شهر و ...) بوده و از طرف دیگر مشکلات و نارسای هایی را در فضاهای شهری (از جمله ترافیک) ایجاد کرده است.مهمترین هدف پژوهش حاضر این است که به متخصصین امور شهری نشان دهد، احداث ساختمانهای بلند مرتبه در زمینه حمل ونقل و ترافیکشهری تبعات منفی وآثار نامطلوبی به همراه خواهد داشت. به طوریکه قبل از پروژه احداث ساختمان های بلند مرتبه، لازم است ظرفیت قابلتحمل محیط شهری را ارزیابی کنند. ارزیابی اثرات ترافیکی به عنوان روشی موثر برای محاسبه ظرفیت شبکه دسترسی و تعیین کیفیت سطحسرویس ارایه شده که بر اساس آن ظرفیت قابل تحمل محیط شهری از دیدگاه حملونقل مورد ارزیابی قرار گرفته است و در این پژوهش برجتجارت شهر قزوین نمونه موردی می باشد. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی - تحلیلی بوده که اطلاعات از طریق مطالعات اسنادی،کتابخانه ای و میدانی جمع آوری شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که با توجه به قرار گیری برج تجارت در کنار محورهای مهم مواصلاتیو همجواری با قطب مرکزی شهر قزوین و نیز عدم سازگاری کاربری با رده راه پیرامون آن، حجم ترافیک بالایی به دنبال دارد. بنابراین اگربرنامه ریزی و مکانیابی ساختمان های بلندمرتبه متناسب با ظرفیت شبکه حمل ونقل و ظرفیت قابل تحمل محیط شهری انجام شود، بسیاری ازمشکلات مربوط به ترافیک شهری کاهش یافته و گامی به سوی محیط پایدار و برنامه ریزی کاربری زمین و حمل ونقل برداشته می شود.

توضیحات بیشتر