فایل ورد ارزيابي توسعه پايدار شهرستان البرز با روش جاي پاي اکولوژيکي

لینک دانلود

 فایل ورد ارزيابي توسعه پايدار شهرستان البرز با روش جاي پاي اکولوژيکي دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد ارزيابي توسعه پايدار شهرستان البرز با روش جاي پاي اکولوژيکي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد ارزيابي توسعه پايدار شهرستان البرز با روش جاي پاي اکولوژيکي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد ارزيابي توسعه پايدار شهرستان البرز با روش جاي پاي اکولوژيکي :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس ملي معماري و شهرسازي پايداري و تاب آوري از آرمان تا واقعيت

تعداد صفحات :18

چکیده مقاله:

جهت دستیابی به اهداف متنوع توسعه پایدار به ویژه کشورهای درحال توسعه، بهره گیری از مدلی قابل اعتماد و اجراییاهمیت زیادی دارد. در این خصوص مفهوم جای پای اکولوژیک یکی از کامل ترین روشهای این مفهوم و روش ترکیبی ازشاخص های مختلفی می باشد که می تواند به سهولت با تبدیل میزان مصارف گوناگون ساکنین شهرها به زمین موردنیاز،بارگذاری بر منابع اکولوژیک و استفاده بیش از حد توان زیستی را در راستای تشخیص میزان پایداری زیست محیطی موردسنجش قرار دهد. به منظور ارزیابی توسعه پایدار شهرستان البرز این تحقیق توصیفی- تحلیلی، با به کارگیری مدل ردپای اکولوژیک (EF) با کمک داده ها ی اسنادی و کتابخانه ای انجام گرفته است. شهرستان البرز در استان قزوین بامرکزیت الوند بوده که در 12 / 04 / 1384 تاسیس شد. به دلیل نزدیکی به تهران، وجود شهرک های صنعتی البرز و لیا،داشتن زمین های کشاورزی درجه یک و دو، همجواری با تمرکز جمعیتی مرکز استان و مسکن مهر، دچار مشکلاتزیست محیطی و ناپایداری قابل توجه ای است. برای ارزیابی میزان پایداری شهرستان البرز داده های آماری در گروه هایاصلی مصرف موادغذایی، حمل ونقل، گازهای طبیعی، آب، برق و زمین موردنیاز برای دفع موادزاید با کاربست مدلجای پای اکولوژیک مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به جمعیت 203276 نفری و وسعت 40300 هکتاری معلوم گردید کهجای پای اکولوژیکی در شهرستان البرز 83 / 798763 هکتار یعنی حدود 20 برابر فضای کنونی است. طبعا ارایه چنینروندی بر وسعت ناپایداری توسعه خواهد افزود و موجب کاهش فرصت های زندگی برای نسل های آینده خواهد شد.بنابراین کاهش فشار بر منابع از طریق رعایت ملاحظات زیست محیطی در شهرک های صنعتی و به ویژه استفاده بهینه ازمنابع سوخت و آب و بازیافت موادزاید جامد توصیه می گردد.

توضیحات بیشتر