فایل ورد ارزيابي کمي و کيفي کاربري هاي اراضي حاشيه رودخانه شهري (نمونه موردي: رودخانه آبشوران شهر کرمانشاه)

لینک دانلود

 فایل ورد ارزيابي کمي و کيفي کاربري هاي اراضي حاشيه رودخانه شهري (نمونه موردي: رودخانه آبشوران شهر کرمانشاه) دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد ارزيابي کمي و کيفي کاربري هاي اراضي حاشيه رودخانه شهري (نمونه موردي: رودخانه آبشوران شهر کرمانشاه)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد ارزيابي کمي و کيفي کاربري هاي اراضي حاشيه رودخانه شهري (نمونه موردي: رودخانه آبشوران شهر کرمانشاه)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد ارزيابي کمي و کيفي کاربري هاي اراضي حاشيه رودخانه شهري (نمونه موردي: رودخانه آبشوران شهر کرمانشاه) :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس ملي معماري و شهرسازي پايداري و تاب آوري از آرمان تا واقعيت

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

ناحیه ی مورد مطالعه در این پژوهش (محدوده اطراف رودخانه آبشوران شهر کرمانشاه)، یکی از نواحی خاص شهری است که تنوع وترکیب چشمگیری از کاربری ها را در محدوده ی خود فراهم آورده است . این کاربری ها در وضع موجود از نظر نظام توزیع و الگویهمجواری ،هماهنگی چندانی با معیارهای برنامه ریزی شهری ندارد و کیفیت زندگی شهری در سطح ناحیه را تحت تاثیر قرار داده است .این مقاله با تکیه بر روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده ازروش های ارزیابی کمی و کیفی؛ یعنی استاندارد سرانه ها، روش نزدیکترینمجاورت RN ، ماتریس سازگاری و امتیازدهی بر پایه ی روش موقعیت یابی مکانی به تحلیل نظام توزیع و الگوی همجواری کاربری هامی پردازد. نتایج حاصل از این پژوهش ، بیانگر کمبود سرانه ی کاربری های خدما ترسان، وجود ناسازگاری به ویژه در همجواری باکاربری ها ی مسکونی و آموزشی و بی نظمی در الگوی توزیع کاربری ها در سطح ناحیه است.

توضیحات بیشتر