فایل ورد ارزيابي ميزان رضايتمندي و پايداري اجتماعي در مسکن مهر استان البرز

لینک دانلود

 فایل ورد ارزيابي ميزان رضايتمندي و پايداري اجتماعي در مسکن مهر استان البرز دارای 22 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد ارزيابي ميزان رضايتمندي و پايداري اجتماعي در مسکن مهر استان البرز  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد ارزيابي ميزان رضايتمندي و پايداري اجتماعي در مسکن مهر استان البرز،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد ارزيابي ميزان رضايتمندي و پايداري اجتماعي در مسکن مهر استان البرز :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس ملي معماري و شهرسازي پايداري و تاب آوري از آرمان تا واقعيت

تعداد صفحات :22

چکیده مقاله:

پروژه مسکن مهر، بزرگترین طرح ملی مسکن است که در راستای بهبود وضعیت مسکن از سوی دولت در دستور کار قرار گرفته است. به علت گستردگی طرح و اهمیت آن بررسی نتایج حاصل از این تجربه ضروری به نظر می رسد. هدف اصلی این پژوهش ارزیابی میزان رضایتمندی از زندگی ساکنان و بررسی شاخص های پایداری اجتماعی در مسکن مهر البرز (ماهدشت) و ابریشم می باشد. روش این پژوهش توصیفی- تحلیلی و ابزار جمع آوری اطلاعات شامل مطالعات اسنادی و پیمایشی از طریق توزیع پرسشنامه و مصاحبه با ساکنان است. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS انجام شده است، پایداری پرسشنامه نیز با آزمون آلفای کرنباخ مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از آزمون تی تست حاکی از آن است که مقدار سطح معنی داری sig به دست آمده برای جامعه کمتر از 0.05 و درصد اطمینان 95%، بوده است. با توجه به معیار عددی 3 برای سنجش رضایتمندی و نتایج حاصل از آزمون به میزان 2.49 به این نتیجه می رسیم که اختلاف معنی داری بین نتیجه آزمون و معیار و جود دارد به طوری که فقدان رضایتمندی ساکنان آشکار گردید. با بررسی شاخص های پایداری اجتماعی شامل امنیت، کیفیت معابر، مشارکت در فعالیت های اجتماعی، تعداد مراکز انتظامی، پارکینگ های عمومی و میزان سواد و غیره مشخص گردید که هر دو پروژه از نظر اجتماعی در وضعیت ناپایداری قرار دارند. میزان رضایت از زندگی با مقایسه میانگین بدست آمده جامعه ابرایشم و البرز که به ترتیب 2.51 با 2.47 شده است در مسکن مهرابریشم از البرز بیشتر بوده و از نظر شاخص های پایداری اجتماعی سایت البرز در وضعیت ناپایدارتری نسبت به ابریشم قرار دارد. با توجه به افزایش سطح رضایتمندی و پایداری اجتماعی، پیشنهادی از جمله ایجاد مراکز آموزشی مثل مدارس، نهضت سواد آموزی، ایجاد پارکینگ عمومی، ایجاد پاسگاه نیروی انتظامی در منطقه و همچنین مشارکت مسیولین با مردم برای رفع مشکلات و همچنین انتخاب مدیر ساختمان برای هربلوک و برقراری جلسات هفتگی یا ماهانه ساکنین و غیره ذکر گردیده است.

توضیحات بیشتر