فایل ورد اگريتوريسم راهکاري در راستاي توسعه ي پايداري اکولوژيکي

لینک دانلود

 فایل ورد اگريتوريسم راهکاري در راستاي توسعه ي پايداري اکولوژيکي دارای 21 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد اگريتوريسم راهکاري در راستاي توسعه ي پايداري اکولوژيکي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد اگريتوريسم راهکاري در راستاي توسعه ي پايداري اکولوژيکي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد اگريتوريسم راهکاري در راستاي توسعه ي پايداري اکولوژيکي :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس ملي معماري و شهرسازي پايداري و تاب آوري از آرمان تا واقعيت

تعداد صفحات :21

چکیده مقاله:

با توجه به آنکه پایداری اکولوژیک، یکی از مهمترین وجوه مدل توسعه ی پایدار است، در این مقاله مفهوم شاخصه های آندر حیطه ی اگریتوریسم، که در ارتباط با اکولوژی و محیط زیست روستایی می باشد، جهت ارتباط و گنجاندن در اگریتوریسممورد بررسی قرار گرفته است. مطالعات اولیه ی تحقیق نشان می دهد که بررسی و تحلیل بعلد اکولوژیک در اگریتوریسمبدون بحث و در نظر نگرفتن ابعاد دیگر پایداری امکان پذیر نیست و رسیدن به توسعه ی پایدار در سایه ی مشارکت مردممحلی امکان پذیر می شود. اگریتوریسم اگر جایگاه خود را به صورت مناسب در بحث توسعه ی پایدار پیدا کند، می تواند بهعنوان یک رسانه عمل کرده و در جهت ترویج بحث پایداری اکولوژیکی در فرهنگ عمومی جامعه و آگاه ساختن مردمنسبت به مشکلات محیطی نقش آموزشی بر عهده بگیرد. برای تکمیل مطالعات صورت گرفته نمونه های موردی در خارجاز کشور معرفی و بر اساس شاخصه های پایداری اکولوژیکی اگریتوریسم تحلیل گردیده اند و بر اساس این تحلیل هاراهکارهایی برای بهبود پایداری اکولوژیکی اگریتوریسم ارایه شده است. گردآوری اطلاعات از طریق مطالعات کتابخانه ایشامل: مطالعه ی کتب، مقالات و پایان نامه ها و سایت های اینترنتی صورت گرفته است. براساس این مطالعات شاخصه هاییبرای بعد پایداری اکولوژیکی اگریتوریسم تعریف شده اند.

توضیحات بیشتر