فایل ورد بازآفريني پايداري در سيطره محله هاي سنتي ايراني با رويکرد دهکده شهري (نمونه موردي محله سنتي قبه سبز کرمان)

لینک دانلود

 فایل ورد بازآفريني پايداري در سيطره محله هاي سنتي ايراني با رويکرد دهکده شهري (نمونه موردي محله سنتي قبه سبز کرمان) دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بازآفريني پايداري در سيطره محله هاي سنتي ايراني با رويکرد دهکده شهري (نمونه موردي محله سنتي قبه سبز کرمان)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بازآفريني پايداري در سيطره محله هاي سنتي ايراني با رويکرد دهکده شهري (نمونه موردي محله سنتي قبه سبز کرمان)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بازآفريني پايداري در سيطره محله هاي سنتي ايراني با رويکرد دهکده شهري (نمونه موردي محله سنتي قبه سبز کرمان) :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس ملي معماري و شهرسازي پايداري و تاب آوري از آرمان تا واقعيت

تعداد صفحات :18

چکیده مقاله:

محله سنتی ایرانی همچون ارگانیسمی زنده و پویا در بستر تغییر و تحولات از حقیقت وجودی خود فاصله گرفته و بامعضلات ناکارآمدی بافت محلی عجین و در تامین نیازهای امروزه ساکنین متزلزل گردیده است و تبعات منفی نظیر بیثباتی اجتماعی، تضعیف نظام همبستگی، افول در ارزش ها، خاطرات جمعی، هویت و حس تعلق افراد را به محله ای که درگذشته اصول پایداری اجتماعی در تاروپود آن تنیده شده ؛ تحمیل نموده است. پژوهش حاضر در صدد این مهم است که بابهره گیری از زمینه نهفته در بطن محله ی سنتی در باب اصول توسعه پایدار، ایده دهکده شهری را راهبرد بازآفرینیپایداری و به عنوان راه حلی برای رهایی از مشکلات عدیده ای که گریبان گیر بافت امروز محله های سنتی شده است رامحوریت اصلی دهد قرار دهد و روش جدیدی از مداخله در بافت های ناکارآمد شهری را بازگو نماید و در این راستا باگزینش محله سنتی قبه سبز کرمان به عنوان نمونه مورد مطالعه در پی پاسخ به این سوال می باشد که چگونه می توان بابهره گیری از اصول دهکده شهری به بازگش پایداری در سیطره بافت ناکارآمد حال حاضر محله ها ی تاریخی دستیافت و آیا محله ناکارآمد امروزی (محله سنتی ایرانی پیشین) قادر به پذیرش این اصول در راستای دستیابی به تعادل وبازآفرینی پایداری کالبدی، اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی می باشد در این پژوهش که از لحاظ هدف کاربرد ی و ازنظر ماهی توصیفی- تحلیلی است؛ با بهره گیری از روش کتابخانه ای و پیمایشی به بررسی مبانی نظری و شناخت وضع موجود محله مورد مطالعه پرداخته شده است و در نهایت با بهره گیری از روش سوآت با تجزیه و تحلیل اطلاعات بسترپاسخ به پرسش های پژوهش فراهم و راهکارها برای برون رفت محله از معضلات بافت ناکارآمد شهری و کاربست اصولالگوی دهکده شهری به منظور بازآفرینی پایداری اجتماعی، کالبدی و زیست محیطی به بطن محله های سنتی ایرانی ارایهگردد و بتوان به شاکله ای پایدار برای گسترش های ودید شهری متناسب با زمینه اصلی شهر ایرانی دست یافت.

توضیحات بیشتر